Finance

NZa: 'Zorgverzekeraars controleren zorgnota's beter'

Volgens de NZa werpt het toezicht op de prestaties van zorgverzekeraars vruchten af en controleren zij de zorgnota’s "beduidend beter dan voorheen". Dit zou blijken uit de jaarlijkse meting van de NZa.

De NZa blijft erop toezien dat de zorgverzekeraars de zorgnota's goed blijven controleren, en ziet ook nog een aantal "mogelijke verbeterpunten". Zo kunnen de zorgverzekeraars nog beter gebruik maken van data-analyses om onjuiste zorgnota's op te sporen. Daarnaast kunnen zij die controles meer automatiseren dan nu het geval is. Andere verbeterpunten zijn de uitbreiding van de capaciteit voor de uitvoering van materiële controles en de inzet van medisch adviseurs hierbij.

De NZa gaat verder in op horizontaal toezicht, waartoe meerdere zorgverzekeraars en -aanbieders – recent nog ziekenhuizen - het initiatief hebben genomen. "Verschillende zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben het initiatief genomen voor een nieuwe en intensievere vorm van samenwerking, waarin de borging van de kwaliteit en juistheid van declaraties vooraan in de keten is belegd", aldus de NZa. Het doel van horizontaal toezicht dat zorgverzekeraars kunnen volstaan met minder ingrijpende controles achteraf.

Volgens de NZa nemen partijen met horizontaal toezicht hun verantwoordelijkheid voor betere beheersing van de rechtmatigheid van de zorgkosten. In het eerste kwartaal van 2016 publiceert de NZa haar zienswijze op horizontaal toezicht. De kern hiervan zal zijn dat de NZa deze initiatieven de ruimte geeft, met behoud van het rechtmatigheidstoezicht. "Bij effectief gebruik van horizontaal toezicht kan de intensiteit van de toezichtactiviteiten variëren. Dit zal per individueel geval worden beoordeeld."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top