Finance

Schippers roept branches op tot openheid in bonnetjes-kwestie

Schippers roept branches op tot openheid in bonnetjes-kwestie

Minister Schipper van VWS is teleurgesteld dat een aantal brancheverenigingen in de zorg hun leden niet wil oproepen tot volledige transparantie over de declaraties van bestuurders. Dat laat de minister de Tweede Kamer weten naar aanleiding van de recente hoorzitting rond de verantwoording van declaraties door zorgbestuurders.

De bonnetjes-kwestie houdt de politieke gemoederen bezig nadat eind vorig jaar zorginstellingen massaal weigerden in te gaan op het verzoek van RTL Nieuws om de declaraties van zorgbestuurders openbaar te maken.  

De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben hun leden inmiddels opgeroepen om volledig transparant te zijn over deze declaraties. ActiZ, GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) delen dit standpunt niet, maar adviseren hun leden om in het jaarverslag de bedragen op instellingsniveau uit te splitsen naar kostensoort. De leden mogen vervolgens zelf bepalen of zij deze kosten nader willen specificeren.

Voorbeeldfunctie

Schippers betreurt het dat de drie brancheverenigingen het voorbeeld van de VGN en NFU niet volgen. “Bestuurders van zorginstellingen zouden de maatschappelijke discussie over hun declaraties moeten aangrijpen om te laten zien dat zij zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie als het gaat om het zinnig en zuinig omgaan met geld in de zorgorganisatie”, schrijft Schippers aan de Tweede Kamer. Er is wat Schippers betreft geen reden om niet open te zijn over de bonnetjes van bestuurders.

Rolverdeling

Toch wil ze zorginstellingen niet verplichten tot openbaarmaking, hoewel het wel mogelijk is een en ander zonder aanvullende wetgeving op te nemen in het modeljaardocument maatschappelijke verantwoording. Volgens Schippers past een dergelijke stap “niet bij de rolverdeling in de zorg zoals wij die met elkaar hebben afgesproken”. Zorginstellingen zijn private instellingen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun bedrijfsvoering. “Het gaat juist om de discussie binnen zorginstellingen zelf over wat verantwoord declareren is”, aldus de minister. “Vandaar ook mijn oproep aan GGZ Nederland, NVZ en ActiZ om transparantie onder hun leden verder te bevorderen.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

16 februari 2016

Bonnetjes leveren nogal eens problemen op in Nederland, zo lijkt het.

Top