Tech

‘Patiënt moet in 2018 eigen dossier kunnen downloaden’

‘Patiënt moet in 2018 eigen dossier kunnen downloaden’

Patiënten moeten binnen twee jaar hun eigen medisch dossier kunnen downloaden. Die oproep deed NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy bij de presentatie van het strategiedocument ‘Zorg voor 2020’ op 17 februari in Den Haag.

In het rapport wijst de NVZ ict als één van de voornaamste strategische speerpunten voor de komende jaren aan. Door allerlei nieuwe technologische mogelijkheden, zoals het toepassen van e-health en het gebruik van internetportals, kunnen ziekenhuizen zich steeds beter richten naar de wensen en behoeften van de patiënt. “Via internetportals kunnen patiënten actiever worden betrokken bij hun behandeling”, aldus Van Rooy.

De NVZ pleit er voor dat alle NVZ-ziekenhuizen in uiterlijk 2020 over een ‘patiëntenportal’ beschikken. Via zo’n portal kunnen patiënten niet alleen medische gegevens, zoals laboratoriumuitslagen, opvragen, maar kunnen ze ook zelf hun contactgegevens aanpassen en afspraken inplannen en verzetten.

Investeren

Hiervoor moeten ziekenhuizen kunnen investeren in ict-oplossingen. “We zijn hierover inmiddels in goed gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik ben blij om te horen dat de minister hier ook positief tegen aankijkt”, aldus Van Rooy. Minister Schippers van VWS, die het eerste exemplaar van de ‘Zorg voor 2020’ in ontvangst nam, toonde zich positief. “Investeren in ict is een ongelooflijk belangrijk thema”, aldus Schippers. “Ik deel dat commitment en we gaan bekijken hoe we hier elkaar in kunnen ondersteunen. Ik neem die uitnodiging graag aan.”

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Wulf van Loenen

19 februari 2016

Goed bericht. De enige die niet gemakkelijk in je dossier leek te kunnen was jij zelf. Nu begin ik er toch werkelijk aan te denken om akkoord te gaan met een electronische patiënten dossier.

Hans ter Brake

22 februari 2016

Downloaden van alleen data heeft weinig zin weten we uit de promotie van Wouter Tuil en ontdekte ook Google Health al in 2010/2011. Daaraan ontlenen we het begrip 'data graveyard'. Het gaat om functionele mogelijkheden in het eigen, persoonlijke zorgnetwerk ...

Michel Bouquet

22 februari 2016

Het beschikbaar stellen van deze gevoelige informatie vereist commitment van vele betrokkenen, ondermeer specialisten en software-leveranciers. Het lijkt mij verstandig in alle toekomstige contracten vast te leggen dat de afgifte van deze informatie gegarandeerd wordt. Voor leveranciers geldt daarbij natuurlijk een belang voor de bescherming van hun marktaandeel. Een dergelijk contractelement moet dan ook een "straf" kennen indien deze afspraak niet direct en real-time ingezet kan worden. Mogelijk leidt dit tot een ander business model dat iedereen in staat stelt te functioneren. En de patiënt haar recht teruggeeft.

Top