Tech

GGZ WNB gaat papierwinkel te lijf met virtuele robot

GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) zet een virtuele robot in om de administratieve lastendruk te verlichten. De intelligente robot wordt ingezet om eenduidige en handmatige taken automatisch te verwerken. Op die manier ondersteunt de robot zorgverleners en het medisch secretariaat, zodat er meer tijd besteed kan worden aan de zorg voor cliënten.

“De administratieve lastendruk in de GGZ is in de afgelopen jaren exponentieel toegenomen,” vertelt Lex de Grunt, bestuurslid van GGZ WNB. “Er wordt van ons, en vooral van onze hulpverleners, steeds meer gevraagd wat betreft registratie, metingen en verantwoording. Wij proberen de tijd die wij daaraan besteden zoveel mogelijk te beperken, zodat dit niet ten koste gaat van de tijd voor onze cliënten. Deze virtuele robot helpt ons daarbij.”

Naast de toenemende administratie worden werkprocessen steeds vaker gedigitaliseerd. Sommige informatiesystemen die deze processen ondersteunen laten zich niet, of slechts in beperkte mate koppelen. Dit leidt ertoe dat administratieve gegevens vaak handmatig moeten worden verwerkt, met alle administratieve werklast voor de medewerkers tot gevolg.

Ook hier moet de virtuele robot uitkomst bieden. De softwaretool is ontwikkeld door VANAD Enovation op basis van de intelligente Blue Prism-software. Hiermee kunnen routinematige werkzaamheden geautomatiseerd verwerkt worden.

Succes

GGZ WNB zet de robot sinds december 2015 in voor de verwerking van de aanmelding van nieuwe cliënten door de huisarts in het elektronisch patiënten dossier (EPD). De resultaten zijn zeer positief. De inzet van de robot heeft ervoor gezorgd dat een medewerker van het betrokken medisch secretariaat 20 procent meer tijd heeft voor complexere taken en ondersteuning van hulpverleners. Het is de bedoeling dat de virtuele robot in de toekomst bij meer routinematige processen in de organisatie gaat worden ingezet, zoals de mutatie van cliëntgegevens en de administratieve verantwoording van geleverde zorg.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

19 februari 2016

Leuk voor de robot.

Maar hiermee verstop je de oorzaak van het probleem en daarmee vererger je het.

Immers, elke nieuwe beweging richting nieuwe administratieve lasten gaat nu vragen om een broertje van de robot erbij, en leidt af van de essentie: dat je administratieve lasten wilt beperken. Elke dag weer, tot het absolute minimum. Omdat administratie geen waarde toe voegt aan je cliënt, dus verspilling is, die je moet willen blijven bestrijden.

Top