ACTUEEL

'Zorg dat ambulancepersoneel bij medische gegevens kan’

Als mensen op straat onwel worden moet het ambulancepersoneel snel kunnen beschikken over de medische gegevens van de zieke. Dat vindt althans de NPCF. In een brief aan de Tweede Kamer roept de patiëntenfederatie op om de beschikbare informatiesystemen beter op elkaar aan te laten sluiten.

"Wij constateren dat er op papier heel goede protocollen zijn voor deze gegevensuitwisseling", schrijft schrijft directeur Dianda Veldman in de brief aan de vaste Kamercommissie Volksgezondheid. "Maar wij zien ook dat die protocollen in de praktijk (te) vaak niet worden nageleefd. Met alle gevolgen van dien. Mensen die niet willen worden gereanimeerd, worden bijvoorbeeld met grote spoed naar de IC gebracht, terwijl het hun wens is om in alle rust thuis de loop der dingen af te wachten."

De Patiëntenfederatie roept via de Kamer de minister op ervoor zorg te dragen dat de bestaande protocollen nu ook echt in het hele land worden gebruikt.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

RaadvoordeOuderenbescherming

19 februari 2016

Oud Kamervoorzitter Gerdi Verbeet , de baas van het clubje dat zichzelf patientenfederatie noemt, vertegenwoordigt géén individuele patienten... Het begint een beetje griezelig te worden wie er zoal in het patientendossier kan meekijken en kan lezen wat iemand zoal in vertrouwen aan de behandelend arts (heeft) verteld...

Top