ACTUEEL

Geen fraude, wel fouten bij Cordaan

De Amsterdamse zorgaanbieder Cordaan erkent dat er fouten zijn gemaakt bij zorgdeclaraties. In september betichtten medewerkers van Cordaan de organisatie van fraude met declaraties. Uit het woensdag gepubliceerde onderzoek blijkt dat bij medewerkers onduidelijkheid bestond over de registratie van aanwezige en afwezige cliënten voor dagzorg.

Terugbetaling AWBZ-geld

Bestuursvoorzitter Eelco Damen heeft eind augustus aangegeven de vermeende declaratiefraude tot op de bodem te willen uitzoeken. Daarom heet de raad van bestuur opdracht gegeven tot onderzoek naar de wijze van aanwezigheidsregistratie in de dagbesteding. De raad van bestuur vindt het onacceptabel dat externe beleidsregels intern niet éénduidig zijn toegepast. Een aantal cliënten is ten onrechte geregistreerd als aanwezig voor dagzorg. Door onjuiste declaraties bij het Rijk kreegCordaan extra AWBZ-geld binnen. Het bestuur gaat nu met het zorgkantoor bekijken in hoeverre de wijze van registreren tot een onjuiste declaratie van dagbestedingsuren heeft geleid en of er geld moet worden terugbetaald.

Aanscherpen van regels

Cordaan heeft de interne regels aangescherpt in de hoop dat onjuiste declaraties niet meer voorkomen. Zo zal Cordaan de kennis van de beleidsregels van de dagbesteding bij de medewerkers actualiseren en onderhouden, worden interne controlemaatregelen aangescherpt en wordt het registratiesysteem vereenvoudigd.

Basisomstandigheden in orde

Cordaan heeft in totaal drie afzonderlijke onderzoeken laten uitvoeren. Naast het onderzoek naar de declaratiefraude zijn ook de zorgverlening aan een verstandelijk gehandicapte cliënt en de arbeidsomstandigheden op een dagcentrum onderzocht. De organisatie heeft al eerder erkend dat er fouten zijn gemaakt bij de zorgverleningen aan de vrouw die zou zijn overleden na een heupbreuk. Uit het rapport blijkt dat de vrouw niet aan onvoldoende zorg na de heupbreuk in de zorginstelling is overleden. De behandelende medewerkers waren voldoende gekwalificeerd en de bezetting op de locatie was voldoende. In eerste instantie heeft een arts na haar val geen heupbreuk vastgesteld, maar is de vrouw later alsnog naar een ziekenhuis gebracht. Daar is de breuk vastgesteld. Volgens Cordaan is ze twee maanden later gestorven aan urinewegeninfectie en longontsteking. De raad van bestuur heeft geconcludeerd dat de basisomstandigheden in het dagcentrum in orde zijn, maar dat verbeteringen gewenst zijn. (ANP)

Lees de samenvattende rapportage met de conclusies van de raad van bestuur.

>> Skipr daily en Skipr weekly <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen. Daarnaast biedt Skipr weekly u elke zondagochtend om 8:00 uur een weekoverzicht van het belangrijkste nieuws. Registreer u voor de Skipr weekly.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top