HRM

Eén op de tien verpleegkundigen wil de wijk in

Eén op de tien verpleegkundigen wil de wijk in

Eén op de tien verpleegkundigen heeft belangstelling om als wijkverpleegkundige aan de slag te gaan in de thuiszorg. Daarmee is er een groot onbenut potentieel om dreigende tekorten op te vangen. Dat constateert onderzoeksbureau NIVEL in een onderzoek in opdracht van ZonMw.

Momenteel is er een tekort aan wijkverpleegkundigen. Kiwa Carity en CAOP becijferden eind vorig jaar dat er al een tekort is van 4 procent (350 wijkverpleegkundigen). Dit jaar zal dit tekort, ondanks de instroom vanuit onderwijs, oplopen tot ongeveer 1.000 hbo-verpleegkundigen. Volgens Kiwa Carity en CAOP kan dit tekort de komende jaren verder oplopen, aangezien er tussen de 10.000 en 13.500 hbo-V’ers nodig zijn als wijkverpleegkundigen in de thuiszorg.

NIVEL merkt op het voorziene tekort kleiner wordt naarmate HBO-opgeleide verpleegkundigen vaker kiezen voor het werken in de wijk en MBO-opgeleide verpleegkundigen doorstromen naar een HBO-Verpleegkunde opleiding. In opdracht van ZonMw deed het NIVEL onderzoek naar de belangstelling hiervoor onder verpleegkundigen zelf. Van de verpleegkundigen die nu niet in de thuiszorg werkzaam zijn, zou ongeveer een tiende (11 procent) wel in de thuiszorg willen werken. Daarnaast heeft dertig procent van de MBO-opgeleide verpleegkundigen werkzaam in de thuiszorg belangstelling om door te stromen naar een HBO-Verpleegkunde opleiding.

Aantrekkelijk

De meerderheid van de verpleegkundigen die binnen én buiten de thuiszorg werken, vindt de variatie aan cliënten in de thuiszorg aantrekkelijk. Ze denken daarbij aan de verschillende leeftijden, ziektebeelden en culturele achtergronden waarmee een wijkverpleegkundige te maken krijgt. Bovendien waarderen ze de aandacht voor zelfredzaamheid, gezondheidsbevordering en het signaleren van problemen. In complexe situaties heeft de wijkverpleegkundige de regie. Verpleegkundigen zien ook minder aantrekkelijke kanten aan het werken in de thuiszorg. Die hebben vooral te maken hebben met arbeidsomstandigheden, zoals de werktijden, salariëring, onregelmatigheid, scholings- en doorgroeimogelijkheden.

Opleidingsstimulans

Gemiddeld heeft ongeveer twintig procent van de MBO-opgeleide verpleegkundigen belangstelling voor een HBO-V opleiding. In de thuiszorg ligt dit percentage met dertig procent hoger dan in andere zorgsectoren (16 procent). De doorstroming van MBO naar HBO kan worden bevorderd als kandidaten een vergoeding van de opleidingskosten krijgen. Ook een verkort opleidingstraject is een extra stimulans. Daarnaast helpt aandacht voor de combinatie werk-studie-privé, een goede aansluiting van de HBO-V opleiding op wat men al kan en een perspectief op een baan.

Aanbevelingen

Om het huidige potentieel aan zij-instromers en doorstromers beter te benutten hebben de onderzoekers samen met een adviesgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ActiZ, BTN, V&VN, LOOV, MBO Raad en ZonMw acht aanbevelingen opgesteld. Het is nu aan de veldpartijen om met deze aanbevelingen aan de slag te gaan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top