Finance

Zorgkosten drukken winst Achmea

Omdat Achmea in 2015 geld heeft ingezet om de stijging van premies van zorgverzekeringen van klanten dit jaar te beperken, en door de uitbetalingen als gevolg van stormschades, daalde de operationele winst van het concern met 5 procent tot 368 miljoen euro. In 2014 was die winst nog 388 miljoen euro.

Achmea heeft vorig jaar 481 miljoen euro ingezet uit het resultaat om de premiestijging voor klanten van zorgtak Zilveren Kruis te beperken. In 2014 gebruikte de verzekeraar 335 miljoen euro uit het resultaat hiervoor. Het totale jaarresultaat voor de basiszorgverzekering en voor de aanvullende zorgverzekering was 287 miljoen euro; een daling ten opzichte van 442 miljoen euro over 2014. Het totale resultaat  op de basiszorgverzekering kwam uit op 248 miljoen euro. In 2014 was dit 342 miljoen euro. Het structurele resultaat op de basiszorgverzekering is beperkt tot 26 miljoen euro doordat de premiestelling voor 2015 de geraamde zorgkosten niet dekt.

De nettowinst van het Achmea-concern als geheel verbeterde het afgelopen jaar wel sterk, tot 386 miljoen euro. Een jaar hield het bedrijf onder de streep slechts 16 miljoen over. Toen werd de winst flink gedrukt door hoge reorganisatiekosten. Achmea schrijft de winstgroei over 2015 toe aan kostenverlagingen, over de volle breedte van het bedrijf. De totale inkomsten bleven in 2015 stabiel op een kleine 20 miljard euro.

De kosten van het concern zijn gedaald: met 300 miljoen euro, als gevolg van de twee jaar geleden ingezette reorganisatie. Als onderdeel daarvan daalde het totaal aantal medewerkers met een vast dienstverband vorig jaar met 1144 tot 15.412. Het bedrijf kondigde eind 2013 aan 4000 van de in totaal 17000 banen te zullen schrappen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top