Tech

'Veel meer patiëntdossiers verwerkt door gevangenen'

'Veel meer patiëntdossiers verwerkt door gevangenen'

Veel meer Nederlandse ziekenhuizen hebben medische dossiers door gedetineerden laten voorbewerken om te worden gescand. Volgens het programma Meldpunt! van omroep Max hebben zeven ziekenhuizen hebben dit toegegeven. Volgens een oud-medewerker van het scanbedrijf en een gedetineerden, gaat het zelfs om veertien ziekenhuizen.

Het Belgische scanbedrijf iGuana liet medische dossiers in de gevangenis van Leuven van nietjes, paperclips, tabbladen en foto's ontdoen, zodat ze konden worden gescand.

Eerder berichtte Meldpunt! dat dit gebeurde met dossiers van Isala Klinieken, Amphia Ziekenhuis en Gemini Ziekenhuis. Het programma zegt te beschikken over de offerte voor de scanopdracht voor het Kennemer Gasthuis in Haarlem, dat sinds vorig jaar het Spaarne Gasthuis heet. Daaruit zou blijken dat het ziekenhuis korting kreeg als het werk door gevangenen werden gedaan.

Ook Medisch Centrum Alkmaar, UMC Utrecht en Stadsziekenhuis Kampen (nu Isala Klinieken) hebben contracten met iGuana. Medisch Centrum Alkmaar zegt tegenover Skipr echter niet te weten óf de dossiers van het ziekenhuis ook daadwerkelijk door gevangenen zijn voorbewerkt.

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst is het verboden om onbevoegden inzage te geven in dossiers met vertrouwelijke medische informatie. Een ziekenhuis moet schriftelijk toestemming geven als een scanbedrijf het bewerken van medische dossiers aan een ander bedrijf uitbesteedt.

Geheimhouding

Meldpunt! gaat dinsdagavond opnieuw over de verwerking van patiëntdossiers door gevangen. Naar aanleiding van de nieuwe berichtgeving heeft de CEO van iGuana, Stéphane Horta, aan de ziekenhuizen die klant zijn een brief geschreven om de werkwijze van het bedrijf toe te lichten.

Hierin stelt hij dat aan de inzet van Cellmade, het bedrijf dat gedetineerden aan het werk helpt in het kader van reïntegratie in de samenleving, "een zorgvuldige voorbereiding" vooraf ging. "Hierbij selecteerde de lokale gevangenisdirectie  gedetineerden op geschiktheid, waarbij onder meer hun attitude en detentiegedrag doorslaggevende criteria waren", schrijft Horta. "Daarnaast tekenden de gedetineerden, net als medewerkers van iGuana, een geheimhoudingsverklaring."

"Het hele proces in de gevangenis vond van het begin tot het einde plaats onder strikt toezicht", gaat Horta verder, "waardoor het niet mogelijk was om de regels onopgemerkt te overtreden. De kwaliteit van het verrichte werk was zo gewaarborgd. Het lezen van dossiers was hierdoor ook onmogelijk, nog los van het feit dat daar wegens het vereiste werktempo geen gelegenheid toe was."

Horta zegt ook Meldpunt! van deze informatie te hebben voorzien en nodigt zowel het programma als de ziekenhuisbestuurders uit om het het werkproces te controleren.

Inspectie

Naar aanleiding van de eerste Meldpunt!-uitzending stelden meerdere Tweede Kamerfractie vragen aan minister Schippers. De minister was niet te spreken was over de gang van zaken en schreef aan de Kamer dat de Autoriteit Persoonsgegevens actie moet ondernemen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg de ziekenhuizen tot zorgvuldigheid moet manen, aldus Meldpunt!.

----

Marc Veldhoven, Cor Calis en andere bestuurders die begin maart de HIMSS hebben bezocht, vertalen met hoofdredacteur Ruud Koolen en redacteur Philip van de Poel de HIMSS 2016-lessen naar de Nederlandse context. Komt u op 1 april naar Skipr Himss Highlights in Houten

1 Reacties

om een reactie achter te laten

RaadvoordeOuderenbescherming

1 maart 2016

Het moet niet maffer worden!

Top