Tech

Amerikaanse minister: maak EPD patiëntvriendelijk

Amerikaanse minister: maak EPD patiëntvriendelijk

HIMSS16 – Onder het motto ‘better, smarter, healthier’ heeft de Amerikaanse overheid afspraken gemaakt met vier leidende EPD-fabrikanten, samen goed voor 90 procent van de markt, om barrières in de digitale informatie-uitwisseling weg te nemen. Opvallend punt in deze afspraken: het EPD mag geen technisch speeltje van aanbieders zijn, maar moet zo gebruikersvriendelijk zijn dat de patiënt daadwerkelijk verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen zorg.

Naast de EPD-fabrikanten, waaronder Epic, Cerner en Meditech, hebben ook de vijf grootste zorgverzekeraars in de VS zich aan de ontwikkelingsagenda ten aanzien van het EPD verbonden. De agenda kent drie speerpunten, te weten: de ontwikkeling van gemeenschappelijke standaarden, het afbreken van barrières voor informatie-uitwisseling en patiëntvriendelijke techniek.

Patiëntenparticipatie

“Deze afspraken vormen een grote stap in de richting van een beter, slimmer zorgstelsel dat resulteert in gezondere mensen”, aldus de minister van Volksgezondheid Sylvia Burwell tijdens de opening van ’s werelds grootste zorg-IT-beurs HIMSS in Las Vegas. “Waar het om gaat is dat we gezondheidsdata nu eindelijk op zo’n manier ontsluiten dat zorgaanbieders er daadwerkelijk mee kunnen werken en dat patiënten actief kunnen participeren in hun eigen zorg.”

Met het oog op dit laatste moeten EPD’s en aanverwante digitale hulpmiddelen wat Burwell betreft veel gebruikersvriendelijker worden. Dit betekent onder meer makkelijke en veilige toegang vanaf elke gewenste locatie. Ook moet het EPD te ontsluiten zijn via bestaande consumentenproducten als de smartphone en tablet.

Krachtige impuls

Het is niet voor het eerst dat Amerikaanse overheid het voortouw neemt bij het uitlijnen van het digitale speelveld in de zorg. De regering Obama stelde eerder criteria voor zogeheten meaningfull use oftewel zinvol gebruik op. Deze richtlijnen vormden voor EPD-ontwikkelaars een krachtige impuls met een sterke groei van nieuwe digitale zorgproducten als gevolg. Daarnaast heeft de Office of the National Coordinator for Health IT (ONC) interoperabiliteitsstandaarden opgesteld. Deze catalogus wordt geregeld aangepast, zodat aanbieders en fabrikanten kunnen werken aan de hand van de beste voorbeelden op het gebied van interoperabiliteit.

Deze inspanningen passen binnen een breder beleidsmatig raamwerk. Zo heeft de Amerikaanse overheid eerder ook al het Federal Health IT Strategic Plan 2015-2020 opgesteld en Connecting Health and Care for the Nation: A Shared Nationwide Interoperability Roadmap.

De Nederlandse bezoekers aan de HIMSS toonden zich positief over de nieuwste stap van de Amerikaanse overheid om informatie-uitwisseling in de zorg te bevorderen. Volgens ettelijke van hen kan minister  Schippers een voorbeeld nemen aan het daadkrachtige optreden van Burwell. Schippers heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat het aan de veldpartijen is om standaarden te ontwikkelen en te zoeken naar manieren voor betere informatie-uitwisseling. Als gevolg van deze beleidskeuze is de interoperabiliteit in de Nederlandse zorg nog maar matig ontwikkeld. 

---     

Marc Veldhoven, Cor Calis en andere bestuurders die de HIMSS hebben bezocht met de Heliview VIP studiereis, vertalen met hoofdredacteur Ruud Koolen en redacteur Philip van de Poel de HIMSS 2016-lessen naar de Nederlandse context. Komt u op 1 april naar Skipr Himss Highlights in Houten

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top