ACTUEEL

NIPT waarschijnlijk voor de zomer beschikbaar voor zwangeren

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) verwacht de niet-invasieve prenatale test (NIPT) voor de zomer beschikbaar te stellen voor alle zwangere vrouwen. Misschien komt de test bovendien vanaf 2017 in het basispakket van de ziektenkostenverzekering.

Dit blijkt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Schippers wilde wachten op een advies van de Gezondheidsraad, maar ze is van gedachten veranderd. Ze ging er eerder vanuit dat het advies voor de zomer gereed zou zijn maar het wordt later – te laat omdat de pakketbespreking voor 2017 voor de zomer al gaat plaatsvinden.

Met de NIPT kan worden vastgesteld of een ongeboren kind het syndroom van Down of een andere erfelijke aandoening heeft. De test is minder riskant dan bijvoorbeeld een vruchtwaterpunctie of vlokkentest. Zwangere vrouwen die een verhoogd risico hebben om een kind ter wereld te brengen met een ernstige erfelijke aandoening, krijgen de NIPT al vergoed. Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat de test beschikbaar komt voor alle vrouwen.

De counseling voor prenatale screening is opgenomen in het basispakket en wordt bekostigd uit de Zorgverzekeringswet. De combinatietest komt voor eigen rekening van de zwangere vrouw en kost 162 euro. Als daaruit een verhoogd risico blijkt kan de vrouw kiezen voor de NIPT, waar ze 537 euro voor moet betalen. NIPT als vervolgtest is opgenomen in het verzekerd pakket en valt onder het eigen risico (385 euro in 2016). Als Schippers besluit om gedeeltelijke vergoeding van de test mogelijk te maken, heeft dat volgens haar "behoorlijke financiële consequenties, die, afhankelijk van eigen betaling, zouden kunnen oplopen tot enkele tientallen miljoenen euro’s (bij volledige vergoeding)".

Lange doorlooptijden

Schippers schrijft verder in de brief dat ze met de Gezondheidsraad in overleg wil treden over de lange doorlooptijden van adviezen. Ze heeft op 5 maart 2015 advies gevraagd aan de raad over de stand van de wetenschap op het gebied van prenatale screening, en de plaats die wetenschappelijke ontwikkelingen in de totale keten zouden kunnen innemen. Ze verwacht het advies over de totale keten van prenatale screening eind dit jaar, terwijl ze had verwacht dat het advies voor de komende zomer gereed zou zijn. "Met de Tweede Kamer ben ik van mening dat de doorlooptijd van deze adviezen erg lang is."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top