ACTUEEL

Van Rijn regelt kwaliteit thuiszorg in wet

Gemeenten moeten bij de inkoop van thuiszorg voortaan uitgaan van de kwaliteit en van normale arbeidsvoorwaarden. Ze mogen zich niet meer laten leiden door de laagste tarieven. Een ‘race to the bottom’ moet zo worden voorkomen.

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS heeft daarvoor een wettelijke maatregel ontworpen, zo meldt het ministerie op 3 maart. De nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ziet toe op de gemeentelijke inkoop van huishoudelijke hulp en andere Wmo-hulp.

Klus

Van Rijn kondigde al aan dat hij met een wetswijziging zou komen. Aanleiding waren thuiszorgorganisaties die in moeilijkheden kwamen, omdat de prijs waarvoor ze zich voor de klus inschreven eigenlijk te laag was. Werknemers verdienden daardoor erg weinig of verloren hun baan als het bedrijf over de kop ging.

Onderhandelingen

Voortaan moet een gemeenteraad een inkoopplan opstellen, waarbij kwaliteit van de zorg en een goede cao voor medewerkers centraal staan. Het gemeentebestuur onderhandelt met dit plan met zorgaanbieders en legt de uitkomsten en de prijs later voor aan de gemeenteraad. De voorschriften in deze AMvB komen voort uit de goede ervaringen die zijn opgedaan door gemeenten die werken volgens de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning.

Consultatie

De nieuwe AMvB is vandaag in consultatie gegaan. Dat betekent dat alle betrokken partijen - gemeenten, werkgevers, werknemers, etc. - kunnen aangeven aan staatssecretaris Van Rijn wat zij vinden van de plannen. Vervolgens wordt het aangeboden aan de Tweede Kamer ter behandeling.

De PvdA is blij dat er nu wetgeving komt. GroenLinks wil liever dat Van Rijn ook de bezuinigingen terugdraait. (ANP/Skipr)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

6 maart 2016

Het "repareren" van ongewenste effecten van de door de politiek, niet-patiënten en niet-zorgverlenersgewenste marktwerking is nu echt noodzakelijk. Wie had gedacht dat gemeenten hun "opdrachtgevers", de burgers, zou willen uitknijpen en aanzetten tot zwartwerken door de zorgverlening te minimaliseren en te downgraden en de betreffende werkzaamheden onder caogrenzen aan te besteden. De betreffende wethouders en ambtenaren zouden bestuursrechterlijk aangepakt moeten worden. Wie start naast de journalistieke processen ook deze persoonsgerichte invalshoek. Blijkbaar moet normbesef ook bij deze inhumane verantwoordelijken afgedwongen worden.

Top