Finance

'Kwaliteit dagactiviteiten voor dementerenden zakt in'

De kwaliteit van dagactiviteiten voor mensen met dementie is sterk achteruit gegaan sinds de decentralisatie van Wmo-taken naar de gemeenten. Bovendien zijn veel activiteiten door de verhoogde eigen bijdrage voor veel patiënten te duur geworden.

Dat concludeert onderzoekster Wendy Werkman van Alzheimer Nederland in het rapport Inventarisatie dagactiviteiten eind 2015 dat deze week is verschenen. Zij vergeleek het peil van de dagactiviteiten van februari vorig jaar met eind 2015. Ze deed een inventarisatie onder twintig gemeenten, vijftig aanbieders van dagactiviteiten en meer dan 250 mantelzorgers.

Eigen bijdrage

Al snel na de transitie werden de gevolgen duidelijk, constateert Alzheimer Nederland. Het leidde tot bezuinigingen op personeel en vervoer en een verhoging van de eigen bijdrage. Aan het eind van vorig jaar bleek dat de eigen bijdragen kunnen oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Hierdoor haken mensen af of beginnen niet eens aan activiteiten zoals een bezoekje aan een zorgboerderij of een gespecialiseerd ontmoetingscentrum. Bovendien is het vervoer er naar toe niet of slecht geregeld.

Locaties

Ruim een derde van de aanbieders merken terugloop in bezoekersaantallen. Dat kan gevolgen hebben voor de levensvatbaarheid van de locaties, zo waarschuwt Alzheimer Nederland. De gemeenten zien wel dat er nieuwe locaties worden geopend, zo blijkt uit het onderzoek. Het gaat dan vooral om inloopvoorzieningen in wijken en individuele activiteitenbegeleiding door een vrijwilliger.

Verschraling

En ook de kwaliteit op de aangeboden plekken gaat achteruit, aldus onderzoekster Werkman. Een derde van de aanbieders geeft aan te werken met minder professionals en meer vrijwilligers. Een vijfde ziet verschraling van de activiteiten. Daarnaast vragen aanbieders en gemeenten zich af of de mensen de weg naar de Wmo wel weten te vinden. Tot slot geven de respondenten aan dat er minder tijd en aandacht is voor individuele cliënten en er meer tijd verloren gaat aan administratieve lasten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top