Finance

'Geen bezwaar tegen gezamenlijke inkoop duur medicijn'

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet geen mededingingsbezwaren tegen de inkoop van het dure geneesmiddel TNFi voor alle ‪patiënten in een ziekenhuis door zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea, niet alleen de eigen. Dit blijkt uit de informele zienswijze die ACM op 26 februari publiceerde.

TNFi is een medicijn tegen ontstekingen zoals reumatische artritis en psoriasis. Zilveren Kruis Achmea wilde het geneesmiddel niet alleen inkopen voor de eigen klanten, maar het ziekenhuis de mogelijkheid geven om  het voor alle patiënten in te kopen. Dus ook patiënten van andere verzekeraars.

ACM heeft naar de plannen van Achmea gekeken en aangegeven in dit specifieke geval geen mededingingsbezwaren te zien. Ziekenhuizen kopen de TNFi's rechtstreeks in bij producenten die een markt bedienen die vele malen ruimer is dan alleen Nederland er zijn voor de producenten ruim voldoende andere afzetkanalen dan Nederlandse ziekenhuizen."

ACM ziet ook geen negatieve gevolgen voor de mededinging tussen de ziekenhuizen. Op het geheel van het zorgaanbod en het geheel van de kosten van de deelnemende ziekenhuizen is de betekenis van de TNFi's ten behoeve van niet-Achmea verzekerden slechts marginaal.

Verbreed

Volgens ACM kan deze inkoopregeling verbreed worden naar andere geneesmiddelen, zolang het aandeel van de bedoelde geneesmiddelen binnen het geheel van het aanbod en binnen het totaal van de kosten van de deelnemende ziekenhuizen niet te groot wordt.

Ook verbreding naar alle zorgverzekeraars is mogelijk. Voor nationale inkoop van TNFi's is er volgens ACM alle ruimte, al wordt dat niet verder toegelicht.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vindt het een belangrijk signaal. Ziekenhuizen en verzekeraars kunnen zo hun inkoopmacht richting de farmaceutische industrie vergroten. Hierdoor kunnen de prijzen worden beheerst. Dit ligt ook in lijn met de afspraak tussen VWS en veldpartijen dat verzekeraars en ziekenhuizen de rol van inkoop van geneesmiddelen versterken.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top