ACTUEEL

MEE pleit voor betere positie cliëntondersteuning in Wlz

Het is noodzakelijk dat staatssecretaris Van Rijn (VWS) actief stimuleert dat cliëntondersteuning de positie krijgt die nodig is om knelpunten aan te pakken bij de cliëntondersteuning aan mensen met een Wlz-indicatie. Dit schrijft MEE NL in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Rijn erkent dat ruim een jaar na de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mensen met een Wlz-indicatie in de praktijk nog veel knelpunten tegenkomen. Hij ziet in onafhankelijke cliëntondersteuning een krachtig middel om die knelpunten aan te aanpakken, zo blijkt uit de voortgangsrapportage over de transitie in de langdurige zorg 'Waardig leven met trots', die de staatssecretaris op 26 februari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Veel knelpunten die in de rapportage staan beschreven, komen overeen met de knelpunten die MEE NL tegenkomt bij de cliëntondersteuning aan mensen met een Wlz-indicatie. "Wat wij zien is dat de zorg nog te veel aanbodgericht is en dat cliënten vaak slecht geïnformeerd worden over hun positie en mogelijkheden, waardoor ze onvoldoende regie hebben bij de planning van hun zorg", vertelt directeur Mirjam Sterk. "Ook de verbinding tussen stelsels is nog niet goed geregeld. Zo treedt er regelmatig een breuk op in de zorg of begeleiding bij overgang Wmo naar Wlz en vice versa."

Wettelijk recht

Zolang stelsels niet op elkaar aansluiten en de cliënt onvoldoende centraal staat, is cliëntondersteuning nodig om de positie van de cliënt te versterken. Om die reden is onafhankelijke cliëntondersteuning als wettelijk recht opgenomen in de Wlz. Maar volgens MEE NL is er meer nodig om onafhankelijke cliëntondersteuning optimaal in te zetten.

In haar brief verzoekt de vereniging de Tweede Kamer om er bij de staatssecretaris op aan te dringen dat hij investeert in pilots met cliëntondersteuning; dat hij bevestigt dat cliëntondersteuning in de Wlz levensbreed is; Wlz-cliëntondersteuning ook beschikbaar stelt voor mensen die voor het eerst een Wlz-indicatie aanvragen en dat hij zorgt voor voldoende financiële middelen voor de inzet van cliëntondersteuning.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top