Finance

Dure medicijnen vooral tegen kanker en chronische ontstekingsziekten

De kosten van dure geneesmiddelen zijn gestegen van 1,5 miljard euro in 2013 naar 1,7 miljard euro in 2014. Het gaat voornamelijk om geneesmiddelen tegen kanker (625 miljoen euro) en tegen ontstekingsziekten zoals reuma en chronische darmontsteking (623 miljoen euro).

Dit blijkt uit een analyse van Vektis, informatiecentrum voor de zorg.

De kostenstijging wordt voor een deel verklaard door overheveling van bepaalde groepen geneesmiddelen van de apotheek naar het ziekenhuis per 1 januari 2013 (192 miljoen euro) en 1 januari 2014 (20 miljoen euro). Weliswaar zijn de kosten van dure middelen gestegen met 200 miljoen euro in 2014, maar dit is minder dan het jaar ervoor. In 2012 bedroegen de kosten voor geneesmiddelen nog 1,2 miljard euro, wat betekent dat het jaar erna de kosten zijn gestegen met 300 miljoen euro.

De dure geneesmiddelen werden verstrekt aan 147 duizend patiënten, voornamelijk tussen 40 en 80 jaar. Er zijn meer vrouwen dan mannen die dure geneesmiddelen gebruiken, maar de totale kosten voor mannen zijn hoger. Dit komt vooral door een groep vrouwen tussen de 20 en 40 jaar die geneesmiddelen krijgen in het kader van vruchtbaarheidsbehandelingen. Deze middelen zijn relatief goedkoop (1000 euro per patiënt).

"De kostenstijging van 2013 op 2014 voor dure geneesmiddelen komt voor eenderde door de beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen die in 2012 niet werden vergoed", aldus Vektis. De top 5 nieuwe geneesmiddelen bestaat uit middelen die door relatief kleine groepen patiënten (bijvoorbeeld enkele honderden) worden gebruikt en relatief veel kosten per patiënt. Het gaat om Enzalutamide, dat gebruikt wordt in de palliatieve behandeling van uitgezaaide prostaatkanker; Aflibercept, dat wordt ingezet voor de behandeling van maculadegeneratie (netvliesveroudering); Dabrafenib, voor de behandeling van huidkanker; Pertuzumab, voor de behandeling van uitgezaaide borstkanker en Crizotinib, dat ingezet wordt voor de behandeling van longkanker.

Overhevelen

De totale kosten voor alle geneesmiddelen verstrekt door ziekenhuizen en apotheken waren in 2012 5,8 miljard euro, in 2013 5,9 miljard euro en in 2014 6 miljard euro. Door het overhevelen van een aantal groepen geneesmiddelen zijn de kosten voor farmacie bij de apotheek gedaald, aldus Vektis. Deze kosten komen echter terug bij de kosten ziekenhuiszorg.

Politiek en zorgsector overleggen al langer over veelal nieuwe, vaak zeer dure medicijnen. Door de hoge prijs hebben dure medicijnen relatief veel impact op de financiële ruimte voor de rest van de zorg. "In de maatschappelijke discussie gaat het echter vooral over de kankergeneesmiddelen en nauwelijks over dure medicijnen tegen ontstekingsziekten", aldus Vektis, "Ook lopen feiten en meningen vaak dwars door elkaar heen." Daarom heeft het informatiecentrum feiten en cijfers bij elkaar gebracht op een speciale website. Met de cijfers kunnen degenen die moeten besluiten of dure medicijnen door de zorgverzekeraars moeten worden vergoed, betere besluiten nemen, stelt Vektis.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top