ACTUEEL

Migratie doet tbc toenemen

Na jaren van terugloop is het aantal gevallen van tuberculose in Nederland in 2015 voor het eerst weer toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) telde vorig jaar bij 867 mensen met tuberculose. In 2014 waren het er nog 814. Een belangrijke verklaring voor de toename is migratie. Vaak werden deze mensen al met de tbc-bacil besmet voordat zij naar Nederland kwamen. Het is daarom niet voldoende om de ziekte alleen in Nederland te bestrijden.

Van de tbc-patiënten in 2015 was bijna driekwart niet in Nederland geboren (72 procent). De meeste van deze patiënten zijn afkomstig uit Eritrea (94), gevolgd door Somalië (90) en Marokko (62). Onder Syriërs, de grootste groep onder de asielzoekers, komt tuberculose niet veel meer voor dan onder Nederlanders. De instroom uit dit land heeft daarom beperkt effect op het aantal tbc-patiënten in Nederland.

‘Geen eiland’

“Nederland is geen eiland en tbc kent geen grenzen”, aldus Kitty van Weezenbeek, algemeen directeur van KNCV Tuberculosefonds. “Daarom is het cruciaal dat we de krachten bundelen om de ziekte daar aan te pakken waar de meeste slachtoffers vallen. Alleen met een mondiale aanpak kunnen we voorkomen dat deze eeuwenoude ziekte, met name de medicijnresistente variant, ons alsnog verslaat.”

Aanpak

Om de tuberculosebestrijding in Nederland verder te optimaliseren is het Nationaal plan tuberculosebestrijding opgesteld. Het plan geeft invulling aan de doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om het aantal mensen met tbc in 2035 met 90 procent terug te brengen. Het doel voor de komende vijf jaar is om de overdracht van tuberculose en het aantal patiënten met 25 procent terug te dringen. Om dat te bereiken beoogt het plan verbeteringen op het vlak van preventie, diagnostiek en behandeling van tuberculose. Onderdeel daarvan is dat immigranten en asielzoekers op infectie gescreend gaan worden en wanneer nodig preventieve behandeling krijgen. GGD GHOR Nederland, KNCV Tuberculosefonds, medische beroepsverenigingen en het RIVM geven gezamenlijk uitvoering aan het plan.

Op 24 maart is het Wereld Stop Tuberculose Dag, de dag waarop mondiaal aandacht wordt gevraagd voor de strijd tegen tuberculose. Tuberculose is momenteel de meest dodelijke infectieziekte ter wereld, met dagelijks meer dan vierduizend doden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top