Vastgoed

CVEG onderzoekt bouw ecologische woon-zorgconcepten

De Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland (CVEG) bekijkt de mogelijkheid om toekomstbestendige woon-zorgconcepten te gaan realiseren. Deze concepten zouden onder andere in Heteren gebouwd moeten worden.

De gemeente Overbetuwe, waar Heteren toe behoort, heeft drie mogelijke locaties aangewezen. De CVEG doet op dit moment onderzoek naar de mogelijkheden voor de bouw van een leefgemeenschap in Heteren.

Omgeving

De CVEG bouwt leefgemeenschappen waarin zorg voor elkaar en de omgeving tot doel is verheven. De huizen die gebouwd worden zijn levensloopbestendig. Uiteindelijk moet er een ‘dorp voor de toekomst’ ontstaan voor jong en oud waarin de bewoners kunnen leven met volwaardige zorg voor elkaar en door elkaar, met een goede verstandhouding tussen buren, mantelzorg en de omgeving.

Het woon-zorgconcept biedt thuiszorg, terminale zorg, (24 uurs), beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging, beschermd wonen met intensieve dementiezorg, particuliere zorg en dagbesteding. Deze zorgwordt gefinancierd via de Zorgverzekeringswet, een PGB, WMO en de Wet landurige zorg, zo staat op de website van de CVEG dte lezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top