ACTUEEL

Waalboog en Pro Persona openen gezamenlijk behandelcentrum

Ouderenzorginstelling De Waalboog en ggz-organisatie Pro Persona hebben een nieuw behandel- en expertisecentrum geopend voor mensen met dementie en ernstige gedragsproblemen. In het centrum komen de expertise vanuit de verpleeghuisgeneeskunde en de psychiatrische zorg samen. De samenwerking wordt ondersteund door In voor zorg!

Het nieuwe centrum met de naam de Wingerd biedt plaats aan 24 personen en is gehuisvest in het Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum Joachim en Anna van De Waalboog in Nijmegen.

Individu

Bij de behandeling van de cliënten in de Wingerd wordt gekeken naar datgene wat het individu nodig heeft om zijn of haar gedrag te beïnvloeden. Er wordt naar de individuele belevingswereld gekeken met aandacht voor de dosering van prikkels uit de omgeving.

Door de intensieve behandeling van de clienten is de zorg ook een stuk duurder dan een reguliere behandeling. Het zorgkantoor steunt het project vanuit de innovatiemiddelen en ook de zorgverzekeraar heeft toegezegd te zullen meewerken voor zover dit binnen de huidige financiering mogelijk is.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top