ACTUEEL

Cliëntenorganisaties vrezen uitstel Wmcz

Het onderzoek van minister Schippers naar de gevolgen van een motie van twee parlementariërs zal leiden tot uitstel van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Dit schrijft het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR) in een brief aan de vaste Kamercommissie VWS, mede namens het Netwerk Cliëntenraden in de zorg (NCZ) en LOC Zeggenschap in zorg.

De motie van Kamerleden Lea Bouwmeester en Carla Dik-Faber gaat over het versterken van de positie van verzekerden van zorgverzekeraars en van cliëntenraden van zorginstellingen. Het LSR is zelfs bang dat dit, met het oog op de komende verkiezingen, zal leiden tot afstel van de herziening van de wet. Dit terwijl er breed draagvlak is voor het verder versterken van cliëntenraden, aldus het LSR. Om verdere vertraging te voorkomen verzoekt het steunpunt de Kamerleden om er bij de minister op aan te dringen om op korte termijn een herziening van de Wmcz aan de Tweede Kamer aan te leveren.

Minister Schippers kondigde op 22 januari 2015 aan welke aspecten van de Wmcz aangescherpt dienen te worden. Cliëntenraden krijgen instemmingsrecht voor onderwerpen die de dagelijkse leefomgeving van cliënten raken, zoals veiligheid, hygiëne, recreatiemogelijkheden en het opstellen van het zorgplan. Voorheen hadden zij adviesrecht. Ook wil de minister de financiering van cliëntenraden verbeteren en het enquêterecht verruimen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat toezicht houden op de wettelijke verplichting van zorgaanbieders om medezeggenschap in te richten. LSR, NCZ en LOZ ondersteunen deze punten en hebben suggesties gedaan voor verdere aanscherping van de Wmcz.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top