Finance

Schippers: declaratieprobleem langdurige ggz opgelost

Schippers: declaratieprobleem langdurige ggz opgelost

Minister Schippers (VWS) is met een oplossing gekomen voor de zogeheten 365-dagen-problematiek in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Een langdurig verblijf in de ggz dat per abuis niet als zodanig is geregistreerd, kon door deze problematiek niet worden vergoed. Nu kan dat wel, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Tot en met 2014 werd een verblijf van maximaal 365 dagen onafgebroken dagen in een gespecialiseerde ggz-instelling vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Daarna viel deze zorg onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

In de praktijk kwam het soms toch voor dat een zorgaanbieder meer dan 365 dagen onafgebroken verblijf als Zvw-zorg declareerde bij de zorgverzekeraar. Volgens de minister deden zorgaanbieder dit “onbewust”, doordat patiënten achtereenvolgens bij meer dan één aanbieder verbleven. "De tweede aanbieder wist dan niet altijd van de voorgaande verblijfsperiode en hoe lang die periode was", schrijft Schippers.

Tussen wal en schip

De zorg kon dus niet uit de Zvw vergoed worden, maar evenmin was het in deze gevallen mogelijk om met terugwerkende kracht een AWBZ-indicatie aan te vragen. Dat komt deels ook doordat die regeling op 1 januari 2015 is afgeschaft. "De betreffende patiënt valt daarmee tussen wal en schip en zou zelf moeten betalen. Dat is een onwenselijke situatie", schrijft de minister.

Nu is met de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland en Zorginstituut Nederland afgesproken dat de zorg toch als Zvw-zorg te vergoeden. Voor de toekomst zijn structurele maatregelen genomen. Met ingang van 2015 hebben cliënten die voor rekening van hun zorgverzekeraars 1095 dagen medisch noodzakelijk verblijf hebben ontvangen, recht op voortzetting van deze zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), aldus de minister.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top