HRM

Bestuursvoorzitter Maastricht UMC+: 'Hele loongebouw is ingestort'

Bestuursvoorzitter Maastricht UMC+: 'Hele loongebouw is ingestort'

"Door de WNT is het hele loongebouw in elkaar gestort. Er komt geen medisch specialist meer in the lead." Dit zegt Marja van Dieijen-Visser, sinds een half jaar bestuursvoorzitter van Maastricht UMC+, in het aprilnummer van Skipr magazine.

De Wet normering topinkomens (WNT) heeft de verhoudingen in de zorgsector verstoord. Doordat de salarissen aan de top naar beneden worden aangepast, kunnen goed verdienende medisch specialisten niet meer doorgroeien, aldus Van Dieijen.

"De balans is weg, je krijgt artsen niet meer zover", vertelt zij aan interviewer Willem Wansink. "De meeste specialisten zeggen nu: 'Waarom zou ik het doen?' Zij vinden dat ze erop achteruit gaan."

ACM remt

De verplichte salarisdaling voor bestuurders heeft ertoe geleid dat Maastricht UMC+ al ruim een half jaar op zoek is naar een lid van de rvb. Van Dieijen: "We willen graag een medisch specialist met bestuurlijke ervaring. Dat hoort bij een academisch medisch centrum. Een bank leid je ook niet zonder economen. Maar door de honorering is dat niet gelukt. Dan wordt de spoeling dun. Niet onmogelijk, wel erg moeilijk."

Van Dieijen benadrukt dat elke medicus zijn BIG-registratie kwijtraakt zodra die bestuurder wordt. "Daarmee loopt die een extra groot risico. Dan is de uitdaging er voor een aantal mensen vanaf." Zelf heeft zij haar registratie opgegeven. “Je kunt die moeilijk in de lucht houden als je je vak niet meer uitoefent. Ik heb gekozen voor de uitdaging. Iets nieuws."

Zij is een bruggenbouwer. Daarom stoort zij zich eraan dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) intensieve samenwerking met andere ziekenhuizen afremt. In Skipr zegt zij: "Ik ga ervan uit dat wij in deze regio heel ver kunnen komen op het gebied van samenwerking. Maar de ACM staat ons in de weg."

Internationale samenwerking

Als we ons verder willen toeleggen op complexe zorg en met andere ziekenhuizen praten over de verdeling van de 'gewone' zorg is het nog steeds onduidelijk hoe ver we van de ACM mogen gaan. Ook de grote zorgverzekeraars VGZ en CZ pakken op dit onderwerp hun rol niet op", aldus Van Dieijen.

Verdere internationale samenwerking wordt bovendien afgeremd, doordat nationale overheden en beroepsverenigingen elkaars diploma’s niet altijd erkennen. "Kinderchirurgen beoefenen hetzelfde vak. Vlak over de grens, in Aken, duurt de opleiding tot chirurg twee jaar, daarna volgt vier jaar kinderchirurgie. Bij ons duurt de opleiding tot chirurg langer en doe je slechts twee jaar kinderchirurgie."

"De nieuwe diploma's zijn niet erkend, de oude wel. Ik kan me niet voorstellen dat een goede, jonge kinderchirurg uit Aken over de grens, bij ons in Maastricht, niet meer kan opereren. Onbegrijpelijk. Het moet toch allebei even veilig zijn?"

Auteurschap

Meer dan het ego van de individuele hoogleraar boeit haar het samenspel van onderzoekers die hun gemeenschappelijke resultaat publiceren. "De laatste auteursplaats bepaalt of het jouw 'groep' is. Maar als elke senior-onderzoeker altijd als laatste bij de artikelen van al zijn of haar onderzoekers wil staan, dan zegt dat niets over de eigen kwaliteit."

Van Dieijen: "Laten we stoppen wetenschappers af te rekenen op het laatste auteurschap. Geef anderen de kans om laatste auteur te zijn. Werk samen, want uiteindelijk gaat het om de inspanningen van het hele team."

Lees het volledige interview met Marja van Dieijen-Visser in Skipr magazine 4, april 2016.

11 Reacties

om een reactie achter te laten

R. M. Dalmijn

18 maart 2016

Uit mijn hart gegrepen. Voortreffelijk geformuleerd door Dr van Dieijen die de diverse vingers op vele zere plekken legt van deze waanzin wetgeving. Want deze jaloezie regulering is er louter voor de vele Nederlanders die het denken hebben vervangen door overmatige darm peristaltiek en wellicht om die reden iedereen met een brilletje en verworven titel tot graaier kwalificeren.
Deze regeling is een enorme bedreiging voor de aansturing en het toezicht van en op zorginstellingen.
Juist een sector die op het wrede aambeeld ligt van markttucht en immer uitbreidende en veranderende wet en regelgeving .
Dat de Senaat deze wetgeving heeft laten passeren is onbegrijpelijk.

H hor

20 maart 2016

Het is vreemd dat artsen zo veel verdienen dat het salaris van een lid van een RvB van een (academisch) ziekenhuis nu niet meer interessant is. Kennelijk konden de bestuurders voorheen meer naar hun bankrekening laten schrijven. Het goede is dat de WNT dit nu voorkomt. Het gaat immers over zorggeld dat elke burger, dmv zorgverzekeringspremie, moet ophoesten. En weten dat het zorgverzekeringspakket elk jaar aangepast (beperkt) wordt, premie wordt daardoor iets duurder en het eigen risico stijgt. Voor goed verdiende artsen, bestuurders, etc is dit geen enkel probleem. Echter, voor de gewone burger wel. Daarnaast is het hele personeel in ziekenhuisland vastgebonden aan de CAO's. Flexibele beloningsmogelijkheden Worden door de managers en bestuurders niet toegepast, want ze moeten zich aan de CAO houden. Daarnaast staande salarissen van de gewone ziekenhuismedewerkers, lees verpleegkundigen, verzorgenden, polimedewerkers, DBC-medewerkers, etc, niet in verhouding tot de salarissen van de artsen. Zonder deze mensen kunnen de artsen niets. Ze moeten met z'n allen functioneren als een goed team. Echter, degene die geneeskunde hebben gestudeerd mogen excessieve salarissen/ inkomsten op hun bankrekening bijschrijven. Schandalig!
Dan het punt van samenwerking, MUMC ligt in het uiterste Zuiden van Nederland. Daar zijn door alle fusies bijna geen ziekenhuizen meer over. Dit betekent dat de zorgklant niets meer te kiezen heeft. Dit betekent ook dat er een monopolie dreigt te ontstaan waar de zorgklant niet blij van wordt. Immers, prijzen zullen omhoog gaan en service gaat omlaag. En ja, het is beter voor de kwaliteit, zegt men dan. Maar dit is onzin, want het is voor buitenstaands niet mogelijk om vakinhoudelijke kwaliteit te beoordelen. B.v, als je in de supermarkt een pak koffie koopt kun je de kwalietit ook niet beoordelen. Wat je wel kunt beoordelen zijn de verpakking, de prijs, de duidelijkheid van de beschrijving en nadat je het gekocht hebt de smaak. Maar niet de vakinhoudelijke kwalietit. Vreemd dat van Deijen zo uithaalt naar haar grote zorgverzekeraars. Mijns inziens moet ze dit met hen bespreken en niet via de media. Maar kennelijk krijgt ze haar zin niet. Dit is jammer.
Zorg en ziekenhuis zorg moet zich richten op de patiënt als zorgklant. Niet op de euro's die men graag wil verdienen.

Olaf Wijman

21 maart 2016

En zo is het maar net H hor. Op alle punten eens.

Dalmijn en van Dieijen zouden zich allebei nog eens goed achter de oren moeten krabben.

En een vriendelijk verzoek aan Dalmijn om voortaan eerst beter na te denken over hoe je (waarschijnlijk) het aller aller grootste deel van de bevolking wegzet.

R. M. Dalmijn

21 maart 2016

Heer Wijman,
De suggestie dat ik zonder nadenken iets poneer is onjuist.
Ik maak mij in Nederland ernstig zorgen over het "gezonde volksgevoel" wijsheid, mildheid en rationeel redeneren zijn verdampt. Zie de resultante van de door mij benoemde peristaltiek.
De eenvoudige jaloezie bedreigt de publieke intellectuele elite in haar bestaan en het voordurend schelden en schimpen via de sociale media op burgemeesters, apothekers, rechters en bewindslieden leert ons dat het droevig gesteld is met de staat van het Nederlandse volk en dan heb ik het nog niet over de toenemende intolerantie en de publieke onvriendelijkheid.
Misschien dat u zich daar eens zorgen over kunt gaan maken.

Harald Callebert

21 maart 2016

Wellicht dat sommigen meer naar communisme neigen waarbij iedereen hetzelfde verdient. Kwaliteit mag best beloond worden. Jaloezie is volgens mij een slechte inspirator ... ambitie, en jezelf willen verbeteren lijkt een veel betere.
Innovatiekracht en vernieuwing komen nu eenmaal niet uit de massa, maar uit de enkelingen die boven de massa staan.

Olaf Wijman

21 maart 2016

Beste meneer Dalwijn, ik zou me bijna hele ernstige zorgen gaan maken om u. Sterkte met uw 'wereldbeeld'.
Dag Harald, een en ander heeft niets met communisme te maken en in de zorg verdient niet iedereen hetzelfde. Ja, kwaliteit moet beloond worden. Daarvoor is er nu de WNT. En we hebben het hier niet over ondernemers die voor eigen risico werken maar over bestuurders die in loondienst zijn. Als het niet goed gaat met een bedrijf/organisatie gaat de ondernemer (persoonlijk) failliet en de bestuurder gaat (te) vaak weg met een (veel te grote) zak geld.
NB in het volledige artikel wordt (hopelijk) door van Dieijen een en ander gerelativeerd. Zo niet, dan blijft de allergrootste drijfveer om wel of niet als medisch specialist te gaan voor een RVB functie alleen maar geld!?

hans peltenburg

22 maart 2016

Tsja het is bekend dat de nederlandse vrij gevestigde medisch specialisten méér verdienen dan hun collega's in de USA. Met het verschil bovendien dat de maatschappij hier ook nog opdraait voor de 1 miljoen euro dat het kost om een medisch specialist in 10 a 12 jaar op te leiden. In de USA moet de med specialist dit miljoen zelf terug betalen. In NL niet.
En als je dan als medisch specialist voor het schijntje van 225.000 euro in de RvB van een UMC kan gaan werken...... Logisch toch dat je dáárvoor past !

Olaf Wijman

24 maart 2016

interessant > https://www.skipr.nl/actueel/id25944-zeven-op-de-tien-instellingen-doorstaan-transitie-niet-succesvol.html

Veel geld verdienen is geen garantie.

R. M. Dalmijn

24 maart 2016

Dag heer Wijman,
Tussen twee raadgevingen zag ik uw bijdrage.

Ik mag u adviseren het BDO rapport eens te lezen. Het is slechts 21 bladzijden. Veel meerlettergrepige woorden overigens waarvan ik weet dat u daar, gelet de schrijfwijze van mijn achternaam, moeite mee heeft ; toch maar proberen.

Zie uit naar uw oordeel en het vermeende verband met de honorering van Bestuuders.

Olaf Wijman

24 maart 2016

@ Dalmijn: Hoe laag kun je gaan? Heel laag dus als ik uw reactie(s) lees. Het is 'de toon die de muziek maakt' en verder in discussie gaan is op deze manier zinloos. Helaas.

Olaf Wijman

30 maart 2016

Dit artikel is nu 8680 keer gelezen. Weinig reacties. Redenen? Ben wel benieuwd wat anderen hier van vinden.

Top