ACTUEEL

Inspectie sluit Tian Men Clinic

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de privékliniek Medical and Beauty Clinic B.V. in Rotterdam een bevel gegeven om per direct te sluiten. De inspectie heeft in januari en februari ernstige tekortkomingen vastgesteld die een risico vormen voor de patiëntveiligheid en de gezondheid van cliënten.

De kliniek staat ook bekend is als Tian Men Clinic of Health & Food clinic of Stamcel Kliniek Nederland. De inspectie stelde onder meer tekortkomingen vast bij de dossiervoering, het ‘informed consent’, infectiepreventie, het onderhoud van medische hulpmiddelen, het omgaan met incidenten en calamiteiten en de medicatieveiligheid. 

De kliniek mocht na de inspectiebezoeken in januari en februari al bepaalde behandelingen niet meer uitvoeren. Het ging om behandelingen waarbij steriele medische hulpmiddelen werden gebruikt bij patiënten, waarbij gewerkt werd met apparatuur die niet onderhouden was en waarbij medicatie werd toegediend.  Bij een inspectiebezoek op 11 maart 2016 bleek dat de kliniek deze handelingen toch heeft uitgevoerd.


De inspectie is van oordeel dat de tekortkomingen dusdanig omvangrijk en ernstig zijn dat direct moet worden ingegrepen, omdat er een gevaar is voor de veiligheid en/of de gezondheid van patiënten. De inspectie geeft daarom de zorgaanbieder het bevel geen zorg meer te verlenen.

De Tian Men Clinic mag geen zorg meer verlenen en moet gesloten blijven totdat weer aan de voorwaarden van inspectie wordt voldaan. Het bevel heeft een geldigheidsduur van zeven dagen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan de geldigheidsduur verlengen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top