ACTUEEL

Unie KBO pleit voor seniorvriendelijke eerste lijn

Unie KBO vraagt in een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor een sterke, seniorvriendelijke eerste lijn die zodat ouderen minder snel in het ziekenhuis terecht komen. Maatregelen als een versnelde invoering van het zorgprogramma kwetsbare ouderen in de huisartsenbekostiging, meer medicatiebeoordelingen en een betere informatievoorziening over eerstelijns verblijf kunnen voor een grote verbetering zorgen, aldus de ouderenorganisatie.

"De eerste lijn is helaas nog onvoldoende ingericht op de oudere patiënt met verschillende aandoeningen tegelijkertijd", stelt Unie KBO. "De zorg voor ouderen is nu nog te versnipperd, mede omdat ouderen vaak meer behandelaren en zorgverleners tegelijk in zowel de eerste als de tweede lijn hebben. Specialisatie en fragmentatie in het zorgaanbod leidt tot onduidelijkheid en verwarring." Volgens de ouderenorganisatie is er "veel verbeterpotentieel" bij de multidisciplinaire samenwerking.

Jaarlijks worden 19 duizend mensen onnodig in het ziekenhuis opgenomen na verkeerd medicijngebruik. Dit betreft volgens Unie KBO merendeels 65-plussers. De organisatie noemt de medicatiebeoordeling een belangrijk middel voor optimale farmaceutische zorg voor ouderen die meer dan vijf medicijnen per dag gebruiken. Enkele honderdduizenden patiënten krijgen geen medicatiebeoordelingen terwijl die voor hen wel zinvol zou zijn.

De oorzaak hiervoor is de impasse tussen zorgverleners en zorgverzekeraars over de hoogte van de vergoeding van medicatiebeoordeling. "Er zijn helaas geen tekenen dat er in 2015 en 2016 sprake is van een substantiële versnelling in het aantal medicatiebeoordelingen", aldus Unie KBO. De minister heeft in januari in antwoord op Kamervragen aangegeven dit signaal serieus te nemen en op korte termijn te overleggen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Unie KBO stelt uit te kijken naar de resultaten van dit overleg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top