Finance

Pgb-problematiek kan jaarrekeningen gemeenten in de weg zitten

De problemen met het persoonsgebonden budget (pgb) kunnen gemeenten in de problemen brengen. Volgens Binnenlands Bestuur kan de auditdienst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) net voor de zomer zijn controleverklaring afgeven. Voor gemeenten is dat te laat, want die moeten hun jaarrekening uiterlijk 15 juli bij de provincie in te dienen.

Het gaat om de pgb-gelden die vanuit van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet moeten worden betaald.  Gemeenten moeten de accountantsverklaring hierover voor 9 mei hebben. De accountantsdienst van de SVB zegt meer tijd nodig te hebben, omdat vorig jaar veel spoedbetalingen zijn gedaan. De controle van deze uitgaven kost tijd.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten overlegt momenteel hoe met de ontstane situatie om te gaan en laat weten dat er gezocht wordt naar een "werkzame oplossing", aldus Binnenlands Bestuur.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

R. M. Dalmijn

22 maart 2016

Die controleverklaring zal er wel komen. De vraag is of het een goedkeurende is. Alles overziende, gehoord en gelezen hebbend lijkt mij dat ondenkbaar.

Top