Finance

'Tachtig procent tandartsen fraudeert'

Tachtig procent van de Nederlandse tandartsen fraudeert. Volgens het Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM) doen ze dit zo massaal om toch de in hun ogen noodzakelijke kwalitatieve behandeling te kunnen bieden. Dit schrijft het Nederlands tandartsenblad (Nt).

Dit bleek volgens het Nt tijdens een peiling onder tandartsen bij het recente oprichtingscongres van de KOM, een initiatief van de Stichting Onafhankelijk Hulpverlening (SOH). Eén van de frauderende tandartsen is KOM-voorzitter Hans Beekmans, tandarts in Laren. Volgens hem komt de doorsnee tandarts die kwaliteit tracht te leveren, in een spagaat terecht tussen wettelijk ontoelaatbaar handelen en de wens om toch kwaliteit en innovatief werk te leveren. Hij roept de politiek op tandartsen de mogelijkheid te geven om "echte verrichtingen" te mogen declareren en de patiënt de zeggenschap terug te geven over de eigen mondzorg.

Onlangs trok de beroepsvereniging voor tandartsen KNMT aan de bel omdat uit CBS-onderzoek is gebleken dat mensen met een laag inkomen minder vaak de tandarts bezoeken dan mensen met een hoog inkomen. De KNMT roept gemeenten op om minima financieel te steunen door bijvoorbeeld collectief aanvullende mondzorgverzekeringen af te sluiten voor hen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

29 maart 2016

Ongehoord dat nu weer een instantie als een Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg het woord fraude in de mond neemt, terwijl er geen sprake is van bedrog om voor eigen financieel gewin ten koste van kwaliteit te handelen.

Juist van een keurmerk zou je zorgvuldigheid en kwaliteit verwachten.

Het KOM brengt hiermee ten onrechte een beroepsgroep in diskrediet met suggestieve uitspraken. Dat verwijten wij zelfs media als zij dit doen, hoe kan een keurmerk zich zo verlagen, die als taak heeft kwaliteit te verhogen?

Als het KOM de mondzorg echt een dienst wil bewijzen zou het helpen te onderzoeken hoe de oorzaken van deze door iedereen onbedoelde handelingen weggenomen kunnen worden.

Top