Finance

Uitgaven farmaceutische zorg stijgen met 138 miljoen

De uitgaven aan farmaceutische zorg via de openbare apotheken namen in 2015 toe tot 4266 miljoen euro. Dat is een stijging van 3,3 procent ten opzichte van 2014. Dit meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad.

In 2014 bedroeg de stijging nog één procent, terwijl in de jaren daarvoor een flinke daling van de uitgaven te zien was. De overheid had in de begroting rekening gehouden met een stijging van de kosten van 4,7 procent, zo laat de SFK weten.

Ook het gebruik van geneesmiddelen nam afgelopen jaar toe. In 2015 werd 2,6 procent meer stadaarddoseringen gebruikt. De reden voor deze stijging ligt met name bij de bevolkingsgroei en de vergrijzing.

Terhandstelling

De kosten van zorgverlening in de apotheek, zoals terhandstelling, het begeleidingsgesprek en de medicatiebegeleidingsgesprekken, namen met 1,6 procent toe. Dat deze kosten achter blijven bij de stijgen van het aantal geneesmiddelen komt  onder andere doordat er sinds 2015 geen begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel mocht worden gedeclareerd als alleen de sterkte van het geneesmiddel wijzigde. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top