ACTUEEL

Thuiszorg mag experimenteren met registratie

Branchevereniging ActiZ mag van staatssecretaris Bussemaker van VWS een alternatief testen voor de huidige minutenregistratie in de thuiszorg. Bij dit systeem is de niet de exacte duur van de zorg het uitgangspunt voor de verantwoording van de geleverde zorg, maar de inhoud en kwaliteit van zorg.

Motie

Volgens ActiZ levert het huidige systeem van tijdschrijven extra bureaucratie en zorgt voor ergernis bij de beroepsgroepen. In een bestuurlijk overleg met ondermeer ActiZ heeft Bussemaker ingestemd met een pilot waarin zorgleefplannen de basis zijn voor bekostiging en vaststelling van de eigen bijdrage, in plaats van minutenregistratie. Aanleiding was de oproep van CDA Kamerlid Jan de Vries om nog eens goed te kijken naar het belang van de minutenregistratie voor AWBZ-zorg.

Weeksysteem

ActiZ stelt nu voor om de mogelijkheid van registratie via een weeksysteem verder te verkennen. Daarbij wordt de zorg verdeeld in zorgklassen en de bekostiging en de eigen bijdrage aan de geleverde zorgklasse gekoppeld. De aanbieder legt verantwoording af aan de cliënt op basis van het overeengekomen zorgplan. Het LOC, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ondersteunen dit voorstel. In de pilot die Bussemaker zal starten wordt een en ander verder uitgewerkt.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Veenstra

10 november 2009

Het idee om per week te registreren wat wij leveren is voor de klant niet echt transparant. De vraag is leveren wij kwaliteit en leveren wij de gemaakte afspraak. Het voorstel is een stap terug in de tijd, aanbod gericht. Wat je krijgt en wanneer dat wil varieren en dat wil dan maar niet lukken dat is nu net niet goed voor zorg Nederland.Er zijn voldoende systemen op de markt om de geleverde zorg te registreren. Klanten waarderen het idee afspraak is afspraak en willen inzichtelijk hebben wie [niet te veel gezichten] en wanneer welke zorg levert.

Om deze kwaliteit echt te willen leveren moet je dit als aanbieder willen plannen en sturen.

Een transparante verantwoording naar de klant en partijen is onderdeel van gezonde bedrijfsvoering.

Top