ACTUEEL

Actal onderzoekt alle wetsvoorstellen op regeldruk

Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) beoordeelt komend jaar alle nieuwe wetsvoorstellen van het ministerie van VWS op de gevolgen voor de regeldruk. Dit heeft minister Schippers op advies van de Tweede Kamer aan Actal gevraagd. Op dit moment kijkt Actal alleen nog mee bij grote wetsvoorstellen.

In haar verzoek aan Actal schrijft de minister: “Ik vind het belangrijk dat we goed kijken hoe we zorgprofessionals zo veel mogelijk de ruimte kunnen bieden om datgene te doen waar ze de meeste voldoening en het meeste plezier aan ontlenen, namelijk het bieden van zorg. Registreren is daarbij onvermijdelijk, maar dit moeten we dan wel zo efficiënt mogelijk inrichten.”

Evalueren

Over de praktische uitvoering van de toets- en adviesrol zijn met het departement afspraken gemaakt. Ook houdt Actal in de tijds- en capaciteitsinzet rekening met de gewijzigde invulling van zijn adviesrol. Actal en VWS zullen over een jaar evalueren en beoordelen hoe de afspraken een vervolg kunnen krijgen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Veronica van Nederveen

30 maart 2016

Wat zou het goed zijn als die adviezen ook echt worden opgevolgd.
De patiënt wil van de zorg snel goede resultaten. Dat kan als mensen in de zorg bereid zijn de patiënt als referentie te nemen en niet zichzelf.

Top