Tech

Maatschappelijk Steunsysteem Tilburg lanceert website

De website van het Maatschappelijk Steunsysteem (MSS) Tilburg is recent live gegaan. Het MSS heeft als doel terugkeer in de wijk, rehabilitatie, terugvalpreventie en zorgen dat mensen stappen maken op de zogeheten participatieladder.

Het MSS Tilburg is al langer actief binnen de gemeente Tilburg maar is pas recent ook online te raadplegen. Op de website is zowel informatie voor burgers als voor professionals te vinden. Ook staan er ervaringsverhalen vermeld zodat mensen kunnen zien wat het MSS Tilburg voor iemand kan betekenen. De contactpersonen van steunsysteem in Tilburg staan op de site met hun specifieke expertise vermeld zodat iemand precies weet wie hij of zij moet benaderen.

Het MSS Tilburg is een initiatief van de gemeente Tilburg en wordt gevormd door GGz Breburg, RIBW Brabant, Novadic-Kentron en Thebe Thuisbegeleiding. Het helpt mensen op het psychosociale vlak, bijvoorbeeld mensen die eenzaam zijn of mensen met een verslaving of ouderdomsproblemen. Het MSS Tilburg is laagdrempelig en vrij toegankelijk, volgens de initiatiefnemers. Mensen hoeven niet in behandeling of zorg te zijn om ondersteuning te krijgen. Huisartsen, POH-ers, buurtregisseur of medewerkers van een FACT-team kunnen ook mensen aanmelden bij het steunsysteem.

Het steunsysteem draait om de samenwerking tussen de vier organisaties en hun kennis en expertise. Zij zorgen voor optimale ondersteuning van burgers om hun netwerk te versterken en ze weer op weg te helpen. Dit gebeurt veelal middels vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die bij de betrokken organisaties zijn aangesloten. Ook is er een nauwe samenwerking met onder meer de toegangsteams, buurtregie en het Zorg en Veiligheidshuis.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top