Vastgoed

'Laat ontwikkeling zorgvastgoed aan woningcorporaties'

'Laat ontwikkeling zorgvastgoed aan woningcorporaties'

Het is een verkeerde ontwikkeling dat sommige zorgorganisaties zelf gebouwen geschikt maken voor zelfstandig wonen. Niet zorgaanbieders maar woningcorporaties moeten zich bezighouden met de herontwikkeling van panden, stelt het Aanjaagteam Zelfstandig Wonen.

Omdat veel gebouwen van zorginstellingen een nieuwe functie moeten vinden, gaan sommige instellingen zelf gebouwen geschikt maken voor zelfstandig wonen. "Schoenmaker blijf bij je leest", stelt het Aanjaagteam in de recent verschenen eindrapportage. Voorzitter Marnix Norder: "Het is niet de corebusiness van zorginstellingen om woonvastgoed te ontwikkelen. Laat dat over aan woningcorporaties en investeerders."

Dat ze nieuwe business willen creëren, is volgens het Aanjaagteam "op zich begrijpelijk". "Maar het is belangrijk erop toe te zien dat het zorgbudget ook echt aan zorg wordt besteed, en niet aan gebouwen."

Met dit laatste punt is brancheorganisatie ActiZ het eens, aldus woordvoerder Bernadet Naber. "Wij vinden dat ook en denken dat het Aanjaagteam zich niet realiseert dat ook als woningcorporaties investeren in zorgvastgoed, er door zorgorganisaties betaald wordt voor de huisvesting. Wie er ook eigenaar is van het woonzorgcomplex, er zullen altijd kosten voor de huisvesting zijn."

Woonwensen

ActiZ is het juist níet eens met het Aanjaagteam dat zorgorganisaties gebouwen niet geschikt mogen maken voor zelfstandige bewoning. Volgens Naber vergeet het Aanjaagteam dat zorgorganisaties veel kennis hebben van het specifieke zorgvastgoed dat zij gebruiken, aangezien ze "sinds jaar en dag" woonruimte aanbieden aan mensen met een zorgvraag. Ook zijn zij vaak al eigenaar van woonzorgcomplexen waar zij zorg verlenen. Het gaat daarbij volgens Naber om meer dan wonen: namelijk om ruimte voor zorg, medische diensten, faciliteiten (zoals bijvoorbeeld een kapsalon, sportfaciliteiten en een supermarkt) en ontmoetingsruimtes.

Wat ActiZ betreft, is het belangrijk dat zorgorganisaties zoveel mogelijk tegemoet komen aan de woonwensen van ouderen zelf. "Die woonwensen zijn divers en het aanbod zou daarom ook divers moeten zijn", aldus Naber. Om die reden moeten er nieuwe woonvormen komen, en die ziet men bij ActiZ ook al ontstaan. Zorgorganisaties moeten volgens de woordvoerder “waar mogelijk” gebruik maken van bestaand vastgoed, bijvoorbeeld voor verzorgd wonen, waarbij ouderen een woning huren in een voormalig verzorgingshuis.

Woningcorporaties

Het Aanjaagteam kijkt voor de herontwikkeling van panden naar de woningcorporaties, voor wie ‘wonen en zorg’ een kerntaak is. Ze moeten voldoende woningen bieden voor de doelgroep van mensen met een lichte zorgvraag en ze zijn daarnaast verantwoordelijk voor huisvesting van mensen die beschut moeten wonen, bijvoorbeeld ggz-cliënten en verstandelijk gehandicapten. Als het aan het Aanjaagteam ligt, steken corporaties daar de komende jaren meer energie in.

Verder vindt het Aanjaagteam dat woningcorporaties soms te terughoudend zijn met investeren in ombouw van leegstaande verzorgingshuizen. "Doordat contracten met langetermijnzekerheden wegvielen, zijn corporaties schuwer geworden om risico's te nemen." Volgens het Aanjaagteam werkt het wettelijk instrumentarium weleens belemmerend. "Gemeenten en woningcorporaties moeten meer ruimte krijgen om te experimenteren", zei voorzitter Norder bij de presentatie van het rapport.

Volgens de koepel van woningcorporaties Aedes investeren corporaties waar ze kunnen. "Als er sprake is van terughoudendheid dan ligt die niet alleen aan het wegvallen van financiële zekerheden, maar ook aan recente wetgeving zoals het passend toewijzen. Woningcorporaties mogen geen woningen van boven de 600 euro meer toewijzen aan de laagste inkomens, ook niet als zij een zorgvraag hebben. Zorggeschikte woningen zijn vaak duurder."

Onder de titel 'Zorgvastgoed in beweging' houdt Skipr op 11 mei de Zorgvastgoed Dag 2016. 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

1 april 2016

Ik dacht eigenlijk dat die stammenstrijd tussen corporaties en zorginstellingen begin deze eeuw beslecht was, mede door de nadruk op het scheiden van wonen en zorg door het Bouwcollege.

tegelijkertijd signaleer ik natuurlijk wel dat de corporaties door minister Blok sterk beknot zijn in hun mogelijkheden woningen samen met zorgaanbieders te ontwikkelen.

Ellen Olde Bijvank

1 april 2016

Ik herken dat de samenwerking tussen woningcorporaties en zorgorganisaties regelmatig moeizaam verloopt. En dit is versterkt na veranderende regelgeving bij zowel zorg (invoering Normatieve Huisvestingscomponent/prestatiebekostiging) en woningcorporatie (nieuwe woningwet). Er zijn echter ook voorbeelden waar men wel goed samenwerkt. Eén ding is wel duidelijk dat de samenwerking meer is verzakelijkt (afwegen van diverse belangen), op zich is dat een goede ontwikkeling. Wie de zorglocatie (her)ontwikkelt, maakt m.i. niet zoveel uit. Er zijn zorgorganisaties die dat zelf heel goed kunnen. Als het gaat om het behoud van appartementen in (voormalige) verzorgingshuizen en diversiteit aan voorzieningen, is samenwerking ontonkoombaar. Ook gemeenten kunnen hierbij een belangrijke rol van betekenis zijn, zie verder de blog die ik deze week schreef i.v.m. de uitkomsten van het aanjaagteam, https://www.linkedin.com/pulse/aanjaagteam-langer-zelfstandig-wonen-kent-knelpunten-olde-bijvank?trk=mp-author-card

R. Vissink

1 april 2016

De stelling en gekozen bewoordingen ('verkeerde ontwikkeling') van het aanjaagteam is naar mijn mening veel te ongenuanceerd. In sommige (veel?) gevallen zeker waar. Er zijn echter ook zorgorganisaties die veel kennis hebben van waar zorgvastgoed aan moet voldoen. Weliswaar niet van de wijze waarop (her)ontwikkeld en gebouwd moet worden, maar wel van de voorwaarden waaraan dat zorgvastgoed moet voldoen.

Daarnaast zou een (veel te) eendimensionale wereld ontstaan wanneer het uitsluitend aan de woningcorporatiesector zou zijn om zorgvastgoed te ontwikkelen, met name voor het vastgoed dat op dit moment bij zorginstellingen in eigendom is. Feitelijk zou dat neerkomen op een gedwongen overdracht van vastgoed en is daarvoor bestaat in lang niet alle gevallen een goede reden.

Top