HRM

'Nauwelijks beroep op vrijwilligershulp bij dementie'

Ondanks een breed en gevarieerd aanbod van vrijwilligershulp bij dementie doen mensen met dementie hier nog nauwelijks beroep op. Dat constateert onderzoeksinstituut NIVEL in de kennissynthese ‘Vrijwilligershulp thuis bij mensen met dementie’.

Hoewel er in het algemeen voldoende aanbod is, geldt dit niet voor specifieke vrijwilligershulp voor mensen met érnstige dementie. Dit aanbod is juist schaars. Voor zowel lichte als zware vrijwillige dementiehulp signaleren experts problemen met de toeleiding van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Initiatieven als ‘Dementievriendelijke gemeenten’ en de landelijke overheidscampagne ‘Dementievrienden’ die in 2016 van start is gegaan, hebben naar verwachting een stimulerende werking. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de effecten van de initiatieven zijn en welke elementen effectief zijn.

Volgens NIVEL is het niet duidelijk waarom zo weinig mensen met dementie gebruik maken van vrijwilligershulp.  Ook zijn er nog vragen over hoe de toeleiding zou moeten plaats vinden.

Zelfstandigheid

Vrijwilligershulp kan een belangrijke rol spelen in de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, aldus NIVEL. Vrijwilligers bieden sociale en praktische ondersteuning. Hiermee kunnen vrijwilligers er toe bijdragen dat mensen met dementie op een veilige manier, en met voldoende kwaliteit van leven, langer thuis kunnen blijven wonen. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is dit extra relevant geworden.

Bezoekdienst

Er bestaan uiteenlopende vormen van georganiseerde vrijwilligershulp voor mensen met dementie in de thuissituatie. Voorbeelden zijn: nachtvrijwilligers, vrijwilligers bij wandelclubs, internetfora, de Alzheimer telefoon en de bezoekdienst. De bezoekdienst dementie wordt in Nederland het meest aangeboden en georganiseerd door vrijwilligersorganisaties.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top