Tech

Huisarts kan informatie over patiënt online raadplegen

Huisartsen kunnen de Vektis Praktijkspiegel 2016 online raadplegen. Die krijgen daardoor zogenaamde spiegelinformatie over hun praktijk: inzicht in het zorggebruik van hun patiënten en een vergelijking daarvan met het landelijke beeld.

Vektis leidt de Praktijkspiegel af uit data over de gedeclareerde zorg in Nederland. Omdat het gevoelige informatie betreft, is de Praktijkspiegel alleen toegankelijk voor de betreffende huisartspraktijk. Die kunnen de Praktijkspiegel downloaden via de nieuwe Vektis-website, een beveiligd online-portaal waarop huisartsen zich kunnen aanmelden met het e-mailadres van hun huisartspraktijk of zorgcentrum, zoals geregistreerd in het AGB-register.

Vektis heeft de nieuwe versie van de Praktijkspiegel ontwikkeld in samenwerking met zorgverzekeraars en huisartsen. Het instrument wordt kosteloos aan huisartspraktijken aangeboden. Vorig jaar deden Vektis en de zorgverzekeraars dat voor het eerst, maar toen was de rapportage niet online beschikbaar. In de toekomst wil Vektis de Praktijkspiegel interactief maken, zodat huisartsen online spiegelinformatie, op de door henzelf gewenste wijze, kunnen benaderen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Hans Nobel

8 april 2016

Kan de huisarts informatie over zijn patiënt raadplegen?
Deze (titel)vlag dekt de lading niet. Het gaat niet om individuele patiënten maar om verzamelde data over praktijkvoering cq over de totale praktijkpopulatie

Top