ACTUEEL

Administratieve lasten in eerste lijn zijn verminderd

Huisartsen, eerstelijns- en patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars zijn positief over de resultaten die tot nu toe zijn bereikt in de stuurgroep Het Roer Gaat Om. De grootste stappen zijn gezet in het verminderen van de administratieve lasten.

Een groot aantal overbodige formulieren is afgeschaft. Verder ging in januari hetroergaatom.nl live, de website met oplossingen voor het verminderen van de bureaucratie. De website is al meer dan achtduizend keer geraadpleegd. Een "nieuwe mijlpaal" is volgens de stuurgroep de afspraak dat het Centrum Indicatiestelling Zorg de indicatie van patiënten in de langdurige zorg gaat verstrekken aan hun huisarts, zodat huisartsen en instellingen weten wie welke zorg kan en mag leveren. Hiervoor worden de komende tijd de nodige technische stappen gezet.

Huisartsenorganisaties InEen, LHV, NHG en VPhuisartsen vinden dat er mooie resultaten zijn geboekt die het werk van huisartsen makkelijker en weer aantrekkelijker maken. Er waren "pittige discussies" tussen huisartsen, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en de overheid, volgens het NHG. De belangenbehartiger had op sommige thema’s verder willen zijn. "Maar het belangrijkste is dat we resultaten geboekt hebben die we een jaar geleden niet durfden hopen. Daarom gaan we door en komen we eind dit jaar opnieuw met een tussenrapportage."

De betrokkenen maken het contracteringsproces tussen huisartsen en zorgverzekeraars gelijkwaardiger. Met elf concrete afspraken over zaken als het volgbeleid, de oplossing van geschillen en wederzijdse bereikbaarheid, met een tijdspad waar iedereen zich aan houdt. Ook onderzoeken ze of het mogelijk is de NZa-beleidsregel eerder te publiceren dan 1 juli, zodat huisartsen, huisartsenorganisaties en zorgverzekeraars meer tijd hebben om goede afspraken te maken. Tot slot uniformeren ze een deel van het contract. De laatste juridische hordes hiervoor worden nu genomen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top