ACTUEEL

RIBW, Federatie Opvang en GGZ NL bundelen krachten

RIBW Alliantie, Federatie Opvang en GGZ Nederland willen nauwer gaan samenwerken. De drie brancheorganisaties tekenden hiertoe onlangs een intentieverklaring.

De drie partners hebben dezelfde doelstellingen, deels dezelfde cliënten en werken al veel samen, stellen zij vast. Bovendien zien zij een vervaging van de grenzen tussen sectoren en een groeiende behoefte aan integrale dienstverlening waarin de verschillende delen goed op elkaar aansluiten.

“Het is onze gezamenlijke taak om hier de randvoorwaarden voor te scheppen”, verklaren de voorzitters van de brancheorganisaties. “Via gezamenlijke belangenbehartiging wijzen we het Rijk op hun stelselverantwoordelijkheid en faciliteren we decentrale uitvoering.  Juist in deze tijd van veranderingen spreken we gezamenlijk de verantwoordelijken aan op goede, doelmatige en toegankelijke zorg, in het belang van onze cliënten”, aldus de voorzitters van de branches.

De komende tijd brengen de organisaties de overlap tussen de branches in kaart en worden werkbezoeken georganiseerd om tot een gezamenlijke visie te komen. De drie partijen staan ook open voor andere organisaties die zich op termijn zouden willen aansluiten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top