Tech

Care weet nog geen raad met digitale integratie domotica

Care weet nog geen raad met digitale integratie domotica

Domotica is in de care-sector nog geen integraal onderdeel van ICT. Zorgaanbieders hebben met name moeite om de toepassingen en kosten in kaart te brengen. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Care 2015 van M&I/Partners.

Het diffuse beheer en dito kostenplaatje van domotica hangt samen met het feit dat het beheer van domotica vaak nog versplintert is. Soms valt domotica onder de afdeling facilitair, soms is het decentraal geregeld vanuit de verschillende locaties, die ieder met een eigen budget aankopen doen.

Ondanks de gebrekkige aansluiting tussen domotica-toepassingen en de overige IT-systemen werken care-instellingen volgens M&I/Partners steeds meer digitaal. Dit weerspiegelt zich in de stijgende ICT-uitgaven. Gemiddeld werd in 2015 in de care 3,6 procent van de omzet uitgegeven aan ICT. Dit percentage is meer dan een half procent hoger dan in 2014, toen het nog om 2,9 procent van de omzet ging.

De ICT-kosten per medewerken zijn opgelopen tot bijna 2900 euro per medewerker. Meer dan een kwart (27 procnet) van dit bedrag kan toegerekend worden aan de post personeelskosten. Werkplek en software zijn goed voor respectievelijk 22 procent en 21 procent van de kosten.  

Relatief laag

Wel investeert de care nog altijd relatief weinig in ICT. De ggz investeert 5,2 procent van de jaaromzet in ICT, de ziekenhuizen 4,7 procent. M&I/Partners verwacht dat het percentage ICT-kosten door toenemende digitalisering in het primair proces ook in de care de komende jaren gaat toenemen tot circa 5 procent.

De verwachting is mede gebaseerd op het groeiende gebruik van een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), waarbij zorgmedewerkers met behulp van (mobiele) devices bij de bron de informatie verwerken. Deze verwerking bij de bron vraagt om meer of andere middelen ICT-middelen. Laptops of tablets en andere ‘handhelds’ vervangen de ‘klassieke’ vaste PC. Hierdoor neemt het aantal werkplekken per formatieeenheid toe.

De ICT Benchmark Care is voor de tweede keer uitgevoerd. De benchmark geeft inzicht in kosten en prestaties van ICT. In april 2016 start de ICT Benchmark Care voor de derde keer.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top