ACTUEEL

'RIVM onderzoekt gezondheidsrisico’s Schiphol niet'

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt niet de schadelijke effecten van de uitstoot van ultrafijnstof op de gezondheid. Wetenschappers dingen hierop aan omdat ultrafijnstof mogelijk ernstige gezondheidsschade kan veroorzaken. Dit meldt het tv-programma ZEMBLA.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoekt het RIVM de sterftecijfers. Onderdeel van de opdracht is om te kijken naar 'de sterftecijfers die te maken hebben met verhoogde ultrafijnstof concentraties', volgens het tv-programma.
Maar uit een plan van aanpak van het RIVM zou blijken dat de relatie tussen sterftecijfers en ultrafijnstof niet wordt gelegd in het onderzoek omdat hier niet genoeg tijd voor zou zijn.

"De tijdsdruk speelt ons zeker parten", zegt Kees van Luijk van het RIVM tegen ZEMBLA. "Er is ons gevraagd om een onderzoek waar we op korte termijn over konden rapporteren. We hebben in september aangegeven dat dat eigenlijk heel moeilijk was. Er is toch om gevraagd. De waarde van het onderzoek zal vooral op langere termijn bekend worden. En het is straks dus ook maar een voorlopige en tussentijdse rapportage." Wetenschappers vinden dat het verband tussen ultrafijnstof en sterftecijfers wél moet worden onderzocht, omdat dit uitlaatgas onder meer mogelijk tot kanker kan leiden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top