Tech

'Digitaal werken VVT begint op papier'

'Digitaal werken VVT begint op papier'

Digitaal werken begint in de verzorging, verpleging en thuiszorg nog altijd op papier. In zeven van de tien VVT-instellingen worden patiëntengegevens niet direct digitaal ingevoerd, maar via een omweg eerst op papier genoteerd. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door Stichting Digitalezorg.nl en Pb7 in opdracht van het platform Het Digitale Landschap.

Dit extra ‘papierwerk’ betekent niet alleen dubbel werk en dus onnodige kosten, maar verhoogt ook de kans op fouten en vergissingen. Hoewel de meerderheid van de zorginstellingen inmiddels een ICT-beleidsdocument ontwikkeld, heeft minder dan de helft ICT ingebed in zowel een ICT-beleidsdocument als in de missie en visie. In slechts twintig procent van de zorginstellingen wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare IT-middelen.

Beperkte toegang

De geringe IT-volwassenheid komt ook op andere punten tot uitdrukking, zoals de beperkte online toegang die cliënten tot hun gegevens hebben. Slechts in dertien procent van de gevallen kunnen patiënten hun gegevens online raadplegen. Omgekeerd hebben zorgverleners ook niet altijd toegang tot digitale kanalen. Slechts een minderheid van het medisch en verzorgend personeel beschikt over een mobiele, digitale apparatuur waarmee men overal kan inloggen.

Toch zien alle VVT-organisaties de overgang naar volledig digitaal werken als een belangrijke stap in hun ontwikkeling. Bijna een derde zegt te willen digitaliseren om meer zorg op maat te kunnen bieden (31 procent). Bijna één op vijf denkt met digitale hulpmiddelen sneller een accurater te kunnen reageren op een zorgvraag (18 procent). 17 Procent noemt de vermindering van de administratieve lasten voor het personeel als motivatie. De onderzoekers noemen het opvallend dat maar 7 procent vermindering van de reistijd bij de overwegingen betrekt.

Struikelblok

Interoperabiliteit komt uit de enquête naar voren als voornaamste struikelblok voor verdere digitalisering van de zorg. Problemen met koppelingen tussen ICT-systemen wordt door 61 procent genoemd. Daarnaast zegt 44 procent hinder te ondervinden van verouderde toepassingen of legacy issues. Een gebrek aan urgentie speelt circa één op de drie instellingen parten (34 procent).

Om binnen de VVT-sector vooruitgang te boeken, zal de rol van IT binnen de bedrijfsprocessen nog duidelijker moeten worden gemaakt, zo stellen de initiatiefnemers van het Stichting Digitale zorg.nl, in casu digitale werkplekkenspecialist Multrix, hardwareleverancier Dell en chipfabrikant Intel. Ook het vergroten van de digitale kennis en vaardigheden van het personeel is noodzakelijk. Daarnaast pleit Stichting Digitalezorg.nl voor meer samenwerking.

De zorgaanbieders noemen vooralsnog in meerderheid security en privacy als voornaamste IT-aandachtspunt (84 procent), gevolgd door het verbeteren van de continuïteit (68 procent) en de inzet van domotica, wearables en beeldzorg (65 procent).

Digitalisering van de werkvloer heeft de grootste prioriteit, gevolgd door de financiële afdeling en het management. Het gebruikmaken van cloud-services zien veel VVT-professionals ook als een strategisch onderdeel van de digitale transformatie.

 

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

15 april 2016

Hoe zit het met de investeringen in voldoende apparatuur die beschikbaar zijn tijdens het operationeel proces?

Top