ACTUEEL

NZa verhoogt korting medisch specialisten

Vrijgevestigde medisch specialisten krijgen een korting van 12,7 procent opgelegd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de korting op het honorarium van de specialisten verrekend in de nieuwe DBC-tarieven. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 januari 2010.

Generieke korting

Minister Ab Klink van VWS heeft de NZa in juli gevraagd om de korting van 375 miljoen euro op het honorarium van de specialisten te verrekenen. De NZa heeft dit gedaan door de toeslag van de ondersteunende medisch specialisten te verlagen. Dit moet ongeveer 150 miljoen euro opleveren.  Daarnaast heeft de NZa een generieke korting van 12,7 procent toegepast op de honoraria van de vrijgevestigde medisch specialisten. Een herijking van de normtijden per specialisme bleek niet haalbaar. Onderzoek heeft onvoldoende solide gegevens opgeleverd. De NZa heeft daarom besloten de generieke korting van oorspronkelijk 11 procent te verhogen naar 12,7 procent.

Tarieven zorgprestaties

Gemiddeld dalen de tarieven voor zorgprestaties met 7 procent. Lees ook de circulaire van de NZa over de invoering van het DBC-pakket 2010.

>> Skipr weekly <<

Elke zondagochtend om 8:00 uur het laatste nieuws in het weekoverzicht ontvangen? Registreer u voor de Skipr weekly.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top