Finance

ActiZ stuurt brandbrief aan Tweede Kamer over bezuiniging

De door het kabinet geplande bezuiniging van 500 miljoen euro op de langdurige zorg moet van tafel om nog goede en verantwoorde zorg te kunnen garanderen. Daarom heeft ActiZ een brandbrief gestuurd naar de vaste Kamercommissie VWS, die donderdagmiddag praat over ouderenzorg.

Met de beoogde extra bezuiniging op de Wet langdurige zorg (Wlz) vanaf 2017 "schieten we door de bodem heen", aldus ActiZ. De brancheorganisatie vreest dat hierdoor de basiszorg niet meer verantwoord geleverd kan worden en de beoogde verbeteringen in verpleeghuizen niet gerealiseerd kunnen worden. Bovendien noemt ActiZ het een tegenstrijdige beweging: want om te investeren in kwaliteit (onder meer in het programma Waardigheid & Trots), past nog meer bezuinigen daar niet bij en zou contraproductief zijn.

In deze kabinetsperiode is er al "fors" bezuinigd op het volume en op de tarieven in de Wlz. De bezuinigingen en hervormingen hebben met name grote gevolgen gehad op de personele inzet in de verpleeghuiszorg. Volgens ActiZ zijn er inmiddels 37 duizend banen, met name op niveau 2, verdwenen. Zorgaanbieders proberen de gevolgen daarvan voor de cliënten, voor de veiligheid en kwaliteit van zorg zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld efficiëntere inzet van personeel en door meer gebruik maken te maken van vrijwilligers en familie.

De grenzen van de mogelijkheden om met minder personeel dezelfde kwaliteit van zorg te blijven bieden zijn inmiddels bereikt, stelt ActiZ. Niet in de laatste plaats omdat de zwaarte en complexiteit van de zorgvraag van verpleeghuiscliënten – onder meer door de extramuralisering – sterk toeneemt. "Hiervoor is niet alleen voldoende personeel nodig, maar ook voldoende opgeleid personeel. En aan het benodigde hoger opgeleide personeel is momenteel een tekort. Ook dat vraagt dus investeren in plaats van bezuinigen."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

14 april 2016

Basiszorg moet op maat van patiënt, dat is opdracht vanuit Wlz. Indien indicatie alleen begeleiding en verzorging betreft zou dit zonder verantwoordelijkheid vanuit de verpleegkunde kunnen worden aanbesteed. Zodra de indicatie "intensieve zorg of verpleging" vermeldt, zal deze onder verantwoordelijkheid van verpleegkundigen moeten worden gerealiseerd. Een deel kan onder hun toezicht door verzorgenden IG (VIG) worden geboden. Als er te weinig verpleegkundigen beschikbaar zijn, kan deze zorg niet verantwoord plaatsvinden. VenVn is doende hiervoor een kader aan te geven.

Top