Finance

RdGG-topvrouw hekelt inefficiënte zorginkoop

RdGG-topvrouw hekelt inefficiënte zorginkoop

“De inkoop van zorg is erg inefficiënt. Zo is het heel lastig om een ziekenhuis te runnen. Laten we daar eens naar kijken, als we het over verspilling in de zorg hebben.” Dit zegt Carina Hilders, directeur van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, in het meinummer van Skipr magazine.

In een gesprek met interviewer Willem Wansink uit zij zich kritisch over de strategie van de Nederlandse zorgverzekeraars. “Sommige ziekenhuizen hebben nog steeds geen afspraken kunnen maken voor 2016. Niet effectief, want het levert alleen onrust op”, aldus Hilders in Skipr magazine 05.

Dure geneesmiddelen

Hilders wijst op de dure geneesmiddelen die in de loop van 2016 op de markt komen. “Ons ziekenhuis moet er 3 miljoen euro extra voor uittrekken. Een enorm bedrag. De patiënt wil die middelen graag hebben, want ze lijken beter. Maar in de prijsafspraken met de zorgverzekeraars is daar geen rekening mee gehouden. Hoe los je dat op? Dat kan slechts samen met de dokters.”

De dokters geven dat dure medicijn alleen als het werkelijk meerwaarde biedt aan de patiënt, vertelt zij in Skipr. “Zodra het enigszins kan, wordt er in nauw overleg met de patiënt een goedkoper middel verstrekt. Maar daar zijn grenzen aan. Dus moet je het er ook met de zorgverzekeraar en de farmaceutische industrie over hebben. Welke kosten dragen wij, wat is jullie aandeel?”

Sparren 

Mede om die reden praat zij nu al met onder andere zorgverzekeraar DSW over de zorginhoudelijke afspraken voor 2017 en de daarop volgende jaren. Hilders: “Zo kunnen we tenminste eens met elkaar sparren. Daar begint het: geef elkaar inzicht, dat schept wederzijds begrip over de vraag waar we met elkaar naartoe moeten. En hoe we samen de problemen van bijvoorbeeld de dure medicijnen kunnen oplossen. Pas dan ontstaat de dynamiek dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen.”

Het gaat haar niet om het machtsspel. “Ik kijk naar de langere termijn. We zijn er met zijn allen voor verantwoordelijk dat de zorg gezond en betaalbaar blijft. Dat geldt ook voor de farmaceutische industrie, die geneesmiddelen tegen erg hoge bedragen op de markt brengt.”

Heldere prijsopbouw

Hilders, opgeleid tot gynaecoloog, zit in een aantal overlegclubs, zoals de adviescommissie pakketbeheer. “Ook daar hebben we het over dure geneesmiddelen. Zodra we niet goed kunnen doorzien wat de prijsopbouw van een nieuw geneesmiddel is, komt het niet in het basispakket. Dan keuren we dat middel af.”

Eigen drive

Het beeld dat medisch leiderschap gestoeld moet zijn op hiërarchie, autoriteit en gezag doet zij af als een ‘oude metafoor.’ De discussie over het glazen plafond voor vrouwen is evenmin aan haar besteed. “Je komt er alleen vanuit je eigen drive, je eigen kracht, talenten en inzichten.”

De basis van medisch leiderschap is persoonlijk leiderschap. “Wie ben ik, waar liggen mijn talenten? Ga daar naar op zoek en ga er bewust mee om. Dat geeft rust, regie en energie. Dan kun je een aandeel hebben in een groter geheel als de gezondheidszorg.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Veronica van Nederveen

18 april 2016

Niet duidelijk is waar en wanneer de patiënten betrokken zijn bij het sparren over de inkoop. In de genoemde dynamiek zijn de patiënten de uiteindelijke eindgebruikers. Wij PA's oncologie met ervaring weten dat patiënten een aanvullende bijdrage kunnen leveren.

Top