Tech

Schippers: techniek is sleutel tot duurzame zorg

Schippers: techniek is sleutel tot duurzame zorg

Innovatieve technologie is de sleutel tot betere, betaalbaarder en duurzame zorg. Zorginstellingen zouden met het oog hierop een organisatie-breed systeem van verduurzaming moeten invoeren dat alle aspecten van de bedrijfsvoering verbindt, van energievoorziening en watergebruik tot de omgang met gevaarlijke stoffen en maaltijdvoorziening.

Dat was de boodschap die minister Schippers op 19 april bij monde van topambtenaar Bas van den Dungen richtte aan de bezoekers van het internationale congres ‘Sharing knowledge for a better healthcare worldwide’ in Den Haag. Op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging voor Techniek in de Gezondheidszorg (NVTG) en de International Federation of Hospital Engineers (IFHE) zijn deze week ruim 800 ziekenhuisingenieurs, architecten en technici uit ruim dertig landen bijeen.         

Volgens Schippers spelen zij een cruciale rol bij de verduurzaming van de gezondheidszorg. “U heeft de kennis van de gebouwen en van techniek. U heeft de kennis om de instellingen hierover te adviseren. Bij u ligt de sleutel om verduurzaming in de bedrijfsvoering in de praktijk uit te voeren.”

In dit kader pleit Schippers voor ‘mooie hulpmiddelen’ als  de Milieuthermometer van het Milieu Platform Zorg. “Dat is een systeem met hele concrete maatregelen waarmee zorgaanbieders stapsgewijs hun bedrijfsvoering kunnen verduurzamen. Over de volle breedte van de organisatie, dus met besparing op energie en watergebruik, maar ook door bijvoorbeeld voedselverspilling te voorkomen.”  

Ecologische voetafdruk 

Hoe nodig deze verduurzaming is laten wat de minister betreft de cijfers zien. Als sector is de gezondheidszorg verantwoordelijk voor vijf procent van de mondiale CO2-uitstoot. Ook de verontreiniging van het water met resten van geneesmiddelen, zoals cytostatica en antibiotica, draagt bij aan een negatieve ecologische voetafdruk.

Onderzoek leert volgens Schippers dat zorginstellingen met eenvoudige maatregelen gemakkelijk 15 procent op het energieverbruik kunnen besparen, per gemiddelde locatie een besparing van 20.000 euro per jaar. “Duurzaamheid levert geld op”, aldus Schippers. “Volgens TNO is er in de zorg zelfs honderd miljoen euro te besparen met de juiste maatregelen.”

Vrijblijvendheid voorbij

Schippers nam de gelegenheid te baat om hernieuwd aandacht te vragen voor de Green Deal die ze eind vorig jaar met enkele ziekenhuizen en brancheverenigingen als de NVTG en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) sloot. De Green Deal wil dat binnen drie jaar meer dan 80 procent van de ziekenhuizen en 50 procent van de overige zorginstellingen met een integraal systeem voor duurzaamheid en energiezorg in de bedrijfsvoering werken. Volgens Schippers is dit “geen vrijblijvende zaak meer”. Met ingang van 1 januari van dit jaar gelden er nieuwe Europese energierichtlijnen die bepalen dat zorginstellingen voortaan elke vier jaar getest moeten worden op hun energiegebruik.

 

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Puck Bulthuis

21 april 2016

Innovatieve technologie is de sleutel tot betere, betaalbaarder en duurzame zorg - volgens schippers-de sleutel tot succes. Ik ben het roerend met haar eens. Ik zou 1 aspect aan deze 3 willen toevoegen: leuker werk . De eerste ervaringen in de praktijk van alledag In kleinschalig wonen met zorg bewijst dit: het intelligente integrale businessmodel van NEVEP(download het ABC van kwetsbaar oud worden www.nevep.nl onder het kopje voor de media).

Het is dan wel handig dat overheid, zorgverzekeraars en politiek het lef hebben om transparantie te eisen (inclusief sancties als niet )van zorgondernemers om de klanten en hun dierbaren volledig inzicht te geven in wat ze kopen aan goede service , zorg , goed bestuur en goed wonen , en op deze vier aspecten kunnen vergelijken om zo een weloverwogen keuze te maken.

Puck Bulthuis, voorzitter Nederlandse Vereniging van particuliere ondernemers in kleinschalig wonen met zorg!

Andre de Jonge

21 april 2016

Tja,
Einstein zei het al: "Zij die de problemen hebben veroorzaakt, kunnen deze NOOIT oplossen". Gebrek aan VISIE, gebrek aan SYSTEEM DENKEN, de juiste MENTALE MODELLEN, PERSOONLIJK MEESTERSCHAP, TEAMLEREN blokkeren telkermalen een integrale oplossing. Kortom, "Cross-modality Knoledge" en wel de juiste is volstrekt afwezig. Kortom, bij gebrek aan integrale kennis en kunde ontstaat welhaast van nature de REGELNEEF (Winsemius, ca 1990). Zie wederom regel-1.
Als wij dit in de kapitaalgoederen industrie al jaaaren kunnen, waarom dan nog steeds niet in het welhaast archaische domein van de Zorg niet?

Top