Finance

ZN wil met sectorbrede dialoog zorgkosten dempen

ZN wil met sectorbrede dialoog zorgkosten dempen

De zorgverzekeraars willen graag met partijen in de zorg in gesprek met als doel een betere, betaalbare en innovatieve zorg. Dat heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

ZN anticipeert hiermee op cijfers van het Centraal Planbureau (CPB), dat onlangs berekende dat kosten voor de curatieve zorg toenemen van 41 miljard euro in 2017 tot 50 miljard euro in 2021.

Volgens ZN kunnen de groeiende zorgkosten alleen het hoofd worden geboden als partijen de handen ineenslaan. Samen is het mogelijk om via innovatie en vernieuwing de zorg anders te organiseren en uiteindelijk de zorg toegankelijk en van goede kwaliteit te houden, zo stelt ZN in de brief.

Actieplan

In de brief aan de Tweede Kamer staat ZN ook stil bij de voortgang van het Actieplan Kern-gezond. Zorgverzekeraars signaleren, net als de minister van VWS, dat er belangrijke stappen gezet zijn met het Actieplan Kern-gezond. Zo zijn overstapdrempels waar mogelijk weggenomen, hebben zorgverzekeraars andere keuzes gemaakt in hun wervingscampagnes en hebben verzekerden nog meer inzicht in inhoud van de polis. Ook het aantal polissen voor 2016 is afgenomen.

Zorginformatiekaart

Voor de overstapperiode eind 2016 werken zorgverzekeraars, in samenwerking met de NPCF en de Consumentenbond, aan de Zorginformatiekaart. Die moet de verzekerde snel inzicht geven in de belangrijkste kenmerken van een zorgpolis en in het gecontracteerde aanbod. Ook willen zorgverzekeraars in de komende periode met gevolmachtigden, tussenpersonen, (grote collectiviteiten) en vergelijkingssites samen optrekken om de informatievoorziening aan verzekerden te verbeteren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top