ACTUEEL

De Hoop ggz en zorggroep ZGWA werken samen

De Hoop ggz en zorggroep ZGWA gaan samenwerken. De huisartsenzorg en de psychiatrische en verslavingszorg moeten zo beter op elkaar aansluiten in de regio’s Drechtsteden en West Alblasserwaard.

Jaap de Gruijter, voorzitter van de raad van bestuur van De Hoop ggz, en John Geurts, medisch directeur van zorggroep ZGWA, ondertekenden woensdag een intentieverklaring.

Voortaan kunnen de aangesloten huisartsen en POH-ggz's (Praktijkondersteuner Huisartsenzorg) specialisten van De Hoop ggz consulteren over specifieke casussen in hun praktijk. Daarnaast biedt De Hoop ggz bij- en nascholing op het gebied van psychiatrie en verslaving aan de aangesloten artsen.

Verder maakten de twee partijen concrete afspraken over doorverwijzing en onderhouden ze nauwe contacten, bijvoorbeeld om elkaar rechtstreeks te informeren over relevante veranderingen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top