Finance

Artsenpensioen drijft werkgevers en werknemers uiteen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en werknemerspartijen LAD en FBZ zijn het oneens over het extra compenseren van medisch specialisten in loondienst. Volgens de NVZ zet de kwestie de goede verhouding tussen bestuurders en medisch specialisten onnodig onder druk.

LAD en FBZ willen met individuele ziekenhuizen afspraken maken over het extra compenseren van een dreigend pensioen-gat. Door ingrijpen van de overheid bouwen medisch specialisten sinds 2015 minder pensioen op. Over het inkomensdeel boven de 100.000 euro wordt geen pensioen meer opgebouwd.

Dit betekent dat zowel werkgever als werknemer minder pensioenpremie betalen. Het werknemersdeel vloeit direct terug in de portemonnee van de medisch specialist. De LAD en FBZ vinden dat niet genoeg. Zij willen dat ook het werkgeversdeel naar de 100.000-plussers wordt overgemaakt. De NVZ wil de medisch specialisten slechts gedeeltelijk tegemoet te komen door de helft van het werkgeversdeel over te maken op hun rekening.

Volgens de NVZ is dit “een reëel aanbod, omdat minister Dijsselbloem de andere helft al opeist”. De oplossing van de LAD en FBZ komt volgens de NVZ ten laste van de ziekenhuizen. Die kunnen niet anders dan de extra compensatie te betalen uit de salarissen van de verpleegkundigen of anders door te bezuinigingen op de patiëntenzorg.

De pensioenkwestie sleept zich al sinds 2014 voort. De gemoederen zijn inmiddels zo hoog opgelopen dat begin april medisch specialisten van verschillende ziekenhuizen het overleg de rug toekeerden. NVZ nodigt de medisch specialisten uit om aan de landelijke overlegtafel terug te keren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top