ACTUEEL

‘Tijd dringt voor geschilleninstantie ziekenhuizen’

De tijd dringt om per 1 januari 2017 daadwerkelijk een geschilleninstantie voor de ziekenhuissector te realiseren. Dat laat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) op de eigen website weten. Lastige kwesties zijn met name de samenstelling van de instantie en de inbreng van aansprakelijkheidsverzekeraars.

Op grond van de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn zorgaanbieders niet alleen verplicht om vanaf 1 januari een klachtenfunctionaris op instellingsniveau te hebben. Er moet daarnaast ook een landelijke geschilleninstantie komen, die kan worden ingeschakeld wanneer patiënten er met de zorgaanbieder niet uitkomen, al dan niet met bemiddeling van de klachtenfunctionaris.

De zorgaanbieder is gehouden aan de uitspraak van de geschilleninstantie. In geval van schade voor de patiënt kan de geschilleninstantie een schadevergoeding toekennen. De geschilleninstantie is bevoegd om vergoedingen tot een bedrag van 25.000 euro toe te kennen.

Aanvaardbare kosten

Brancheverenigingen NVZ en de NFU voeren momenteel druk overleg met patiëntenfederatie NPCF en de organisatie van cliëntenraden LSR over de daadwerkelijke instelling van een geschilleninstantie voor de ziekenhuizen per 1 januari 2017. De NVZ heeft inmiddels met instemming van het bestuur een programma van eisen opgesteld om de landelijke uniformiteit en kwaliteit van geschilbeslechting te bevorderen. Uitgangspunten zijn dat dat geschilbeslechting in de zorg laagdrempelig en toegankelijk behoort te zijn en dient te voldoen aan de eisen van een behoorlijke rechtspleging. Ook moeten de kosten van de geschilbeslechting wat de NVZ betreft voorzienbaar en aanvaardbaar zijn.

Representativiteit

De NVZ merkt op dat “de tijd dringt”. “Er moet nog veel geregeld worden voor het einde van dit jaar om daadwerkelijk de beoogde geschilleninstantie te realiseren”, aldus de NVZ. Zo is nog niet helemaal helder hoe de eis van representativiteit, zoals in de Wkkgz is opgenomen, moet worden ingevuld. VWS denkt met name aan landelijke brancheorganisaties van aanbieders, zoals NVZ, ActiZ en LHV, en de landelijke cliëntenorganisaties, zoals NPCF, Ieder(in), Zorgbelang en Consumentenbond. Maar de Wkkgz laat ruimte aan andere organisaties, die representatief te achten zijn voor aanbieders of cliënten, om een geschilleninstantie op te richten.

Voor de instelling van een geschilleninstantie is volgens de NVZ ook dekking van een aansprakelijkheidsverzekeraar noodzakelijk. Om die reden zullen de komende tijd ook Centramed en MediRisk & VvAA deelnemen aan het overleg over de instelling van een geschilleninstantie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top