Finance

Inspectie neemt externe onderzoek Alliade over

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) neemt het onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling en de naleving van de governance-code over van de externe commissie die Zorggroep Alliade wilde inschakelen.

Eén en ander gebeurt op verzoek van staatssecretaris Van Rijn. Volgens de staatssecretaris was er sprake van “een grote mate van overlap” tussen het onderzoek van de externe commissie en dat van de IGZ. Indien nodig zal de inspectie externe expertise inschakelen op het terrein van governance in de zorg. Alliade heeft aangegeven op dit moment geen reden meer te zien zelf een onafhankelijke commissie aan het werk te zetten.

Alliade besloot tot dit onderzoek na berichten over mogelijk gesjoemel van twee directeuren. Vanuit hun positie bij Alliade speelden ze opdrachten door aan een bedrijf waar ze zelf eigenaar van waren. Medio april oordeelde de Tweede Kamer dat onafhankelijk onderzoek op zijn plaats was.

Behalve de IGZ doen ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het CBIG onderzoek naar de gang van zaken bij Alliade. Het CIBG onderzoekt met name de inkomensrechtelijke kant van de zaak, meer in het bijzonder de vraag of de wet normering topinkomens is nageleefd.  De IGZ rondt haar onderzoek nog voor de zomer af. Ook de NZa en het CIBG komen voor de zomer met de uitkomsten van hun eigen onderzoeken en is de inventarisatie onder de betrokken gemeenten afgerond.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

RaadvoordeOuderenbescherming

2 mei 2016

En in welke la gaat het resultaat van dit onderzoek verdwijnen?

Top