ACTUEEL

Inspectie houdt Tian Men Clinic gesloten

De privékliniek Medical and Beauty Clinic, ook wel bekend als Tian Men Clinic of Health & Food, moet voorlopig dicht blijven. De minister van Volksgezondheid heeft het bevel dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op 18 maart heeft gegeven aan de kliniek verlengd.

De Tian Men Clinic mag nog steeds geen zorg verlenen en blijft gesloten totdat naar het oordeel van de inspectie weer wordt voldaan aan de voorwaarden om goede zorg te kunnen verlenen.

Tijdens de inspectiebezoeken van 29 januari 2016 en 2 februari 2016 stelde de inspectie ernstige tekortkomingen vast die een risico vormen voor de patiëntveiligheid en de gezondheid van cliënten.

Steriele hulpmiddelen

De zorgaanbieder had na de inspecties op 29 januari 2016 en 2 februari 2016 bevestigd dat bepaalde behandelingen niet meer zouden worden uitgevoerd. Het ging om behandelingen waarbij steriele medische hulpmiddelen werden gebruikt bij patiënten, waarbij gewerkt werd met apparatuur die niet onderhouden was en waarbij medicatie werd toegediend aan patiënten.

Tijdens het inspectiebezoek van 11 maart 2016 bleek dat de zorgaanbieder in tegenstelling tot de eerdere toezeggingen toch deze behandelingen heeft uitgevoerd.

De inspectie is van oordeel dat de tekortkomingen dusdanig omvangrijk en ernstig zijn dat direct moest worden ingegrepen, omdat er een gevaar is voor de veiligheid en/of de gezondheid van patiënten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top