Finance

Slachtoffers draaien niet op voor pgb-fraude

Slachtoffers van pgb-fraude hoeven hun persoonsgebonden budget niet terug te betalen. Dat stelt het zorgkantoor van Zilveren Kruis na de beoordeling van 185 dossiers.

Uit de dossiers blijkt dat de cliënten te goeder trouw waren en dat de zorgaanbieders daar misbruik van hebben gemaakt, zo meldt RTV Utrecht. In de regio Utrecht hebben de instellingen Me-Care in Nieuwegein, Pyxis in Zeist en Fundament in 't Goy geld geïnd zonder dat daar zorg tegenover stond.

Zilveren Kruis probeert het geld nu van de frauderende zorgaanbieders terug te krijgen, aldus de lokale omroep.

Landelijke afspraak

Alle budgethouders zijn vorige week via hun advocaat of telefonisch en per brief geïnformeerd. Het zorgkantoor heeft over de toetsingsprocedure en communicatie overleg gehad met de vertegenwoordigers van de pgb-houders, advocaten, gemeenten en belangenvereniging Per Saldo.

Alle zorgkantoren in Nederland hebben zich ingespannen om ervoor te zorgen dat budgethouders die te goeder trouw hebben gehandeld, niet (langer) worden geconfronteerd met een terugvordering en dat vermoedelijk frauderende zorgaanbieders worden aangepakt. De landelijke afspraak was dat de zorgkantoren uiterlijk 1 mei 2016 duidelijkheid gaven hierover.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top