Finance

Zorgsector geeft 1,7 miljard euro uit aan ICT

De Nederlandse zorgsector geeft zo’n 1,7 miljard euro uit aan ICT-kosten. Dat is 3,2 procent van hun omzet. Dat blijkt uit onderzoek naar ICT-investeringen in de zorg in opdracht van het ministerie van VWS. Het rapport baseert zich op cijfers uit 2008.

Voortgangsrapport EPD

Het rapport was bijgesloten bij de voortgangsrapportage over de invoering van het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) die minister Klink maandag aan de Tweede Kamer stuurde. VWS wilde met het onderzoek inzicht krijgen in de totale ICT-investeringen in en door de zorg. Zowel in de care, cure en preventie waar het uitgaven betreft die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-kosten (AWBZ) vallen. Investeringen, exploitatielasten en kosten voor onderhoud en gebruik zijn in de berekening meegenomen.

ICT-uitgaven 3,2 procent omzet

De onderzochte deelsectoren gaven in 2008 ruim 1,3 miljard euro uit aan ICT. Dat is 3,2 procent van hun omzet. Geëxtrapoleerd naar de totale zorg die onder de Zvw en AWBZ valt, komen de onderzoekers uit op 1,7 miljard euro.

Cijfers geven geen exact beeld

De cijfers geven geen exact beeld van de kosten, maar zijn een benadering daarvan. Dit heeft een aantal oorzaken:

  1. In de meest deelsectoren binnen de zorg is niet of nauwelijks onderzoek gedaan naar ICT-kosten.
  2. Waar wel onderzoek heeft plaatsgevonden, zijn de ICT-kosten vaak een onderdeel van breder onderzoek naar kosten in de betreffende sector. 
  3. Waar specifiek op ICT-kosten is ingezoomd, is niet altijd een heldere definitie gehanteerd en meestal worden niet alle ICT-kosten meegenomen.

Grootste investeerders

De diagnostische centra besteden het meest aan ICT: 7 procent van hun omzet. Daarachter volgen de academische ziekenhuizen met 6,8 procent. De algemene ziekenhuizen besteden met 4,2 procent aanzienlijk minder.

Personele ICT-kosten

Academische ziekenhuizen besteden een groot deel (44 procent) van de totale ict-uitgaven aan  personele ICT-kosten. Deze kosten zijn zo hoog, omdat bij de meeste academische ziekenhuizen  ICT decentraal is ingericht. Daarbij doen deze decentrale ICT-afdelingen veel aan eigen ontwikkeling doen. Algemene ziekenhuizen daarentegen besteden 34 procent aan personele  ICT-kosten.

Ict-kosten primair zorgproces

Bij de algemene ziekenhuizen valt de verschuiving van softwarekosten naar het primair zorgproces op. Van 17 procent in 2006 naar 36 procent in 2008. Daarbij stijgen ook de absolute kosten voor ondersteuning van het primair zorgproces, van 28 miljoen euro in 2006 naar 53 miljoen euro in 2008.

>> Skipr 1 jaar Event 10 december <<

Skipr daily brengt u dagelijks voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. U kunt deze e-mailnieuwsbrief personaliseren door de voor u interessante rubrieken te kiezen. Abonneer u op de Skipr daily. Daarnaast brengt de Skipr weekly u elke zondagochtend om 8:00 uur een weekoverzicht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top